▫️ 5. 12. 2022 od 14:00 do 15:30
▫️ ONLINE na platformě ZOOM

Co se dozvíte?

  • Principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem
  • Proč se udržitelným podnikáním zabývat – hezká aktivita navíc nebo nutnost?
  • ESG jako nevyhnutelná budoucnost – co to znamená a co nás čeká
  • Je udržitelnost drahá?
  • Udržitelné podnikání a konkurenční výhoda
  • Udržitelné principy v dodavatelském řetězci, ve vlastním provozu a dopady na zákazníky
  • Data jako základ
  • Rizika komunikace udržitelnosti – greenwashing
  • Praktické rady, na co se zaměřit, jak sestavit plán, nastavit cíle a měření, aby principy udržitelnosti byly akceptovatelné pro všechny části firmy

Pro koho je webinář určen: pro začínající podnikatele, majitele či manažery menších a středních firem,  personalisty, nákupčí, zaměstnance mající na starosti energie, správu budov, ale i finance.

Registrace