AMSP ČR uspěla ve velmi náročné výzvě MPSV č. 110 a získala dotační projekt na vzdělávání zaměstnanců svých členů. Nabízíme Vám proto možnost zapojení se do vzdělávacího projektu realizovaného ve výzvě 110 - „Učením rosteme". Vzdělávání je 100% hrazeno z dotačních prostředků.

V průběhu posledních pěti let se podnikání žen vyznačuje stoupajícím trendem. Jejich počet stoupl o více než 10 tisíc na celkem 735 005 žen podnikatelek s 962.343 živnostenskými oprávněními; přírůstek roku 2018 je o 35 % vyšší, než přírůstek roku 2017. Podobně dynamicky vzrůstá i počet podnikatelů. Ženy nejčastěji podnikají v obchodu, stavebnictví, výrobě a profesních, vědeckých a technických činnostech. Své firmy soustřeďují v okolí větších městech. Vyplývá to ze srovnávací analýzy, kterou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) každoročně připravuje v rámci dlouhodobého projektu „Podnikavá žena“. Data poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vyplatí se malým a středním podnikům digitalizovat výrobu? V 70. letech kolovala v Německu jako vtip otázka, co je nejrychlejší a nejspolehlivější metoda, jak poslat malou firmu do konkurzu. Správná odpověď nebyla alkohol, ženy nebo herní vášeň, ale nasazení výpočetní techniky. Firmy jako např. Nixdorf přemlouvaly podnikatele k nasazení výpočetní techniky bez schopnosti pomoci se systémovou analýzou a při optimalizaci procesů ve firmě. Toto vedlo hlavně ke zvýšení provozních nákladů a personálu bez zásadního vlivu na produkci a ziskovost.

Šest z deseti podnikatelů ve službách si dokáže něco konkrétního spojit s pojmem chytrá služba. Nejčastěji zmiňují ulehčení práce a komunikace. Mezi nejvyužívanější moderní technologie patří online rezervace, online objednávky, sociální média nebo cloudové služby. Téměř polovina subjektů má profil na sociálních sítích, které využívají na propagaci, akvizici a komunikaci. Pouze pětina poptávek zatím přichází prostřednictvím internetu. Jako nejdůležitější cílovou skupinu za 5 let vnímají podnikatelské subjekty ve službách firemní zákazníky, mladé lidi do 25 let a seniory.

Už jste slyšeli o facebookové skupině AKTIVNÍ STUDENTI? Skupina, čítající přes 1700 členů, má za cíl předávat ostatním studentům know-how, sdílet nejrůznější aktivity, kterých se mohou studenti zúčastnit a také sdílet jejich příběhy. Na těchto příbězích byla ostatně skupina i vybudována. Vlastní know-how však není bezedné a vědí, že existují lidé s mnohem většími zkušenostmi a znalostmi, kteří mají studentům co předat. Proto rozjeli sérii livestreamů, do kterých zvou zajímavé inspirativní osobnosti, s nimiž poté probírají témata relevantní pro studenty.

Dvě generace se musí shodnout, aby nastal pokrok. Tato klíčová myšlenka vyplývá z hlavních zjištění letošního dubnového průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), který proběhl formou hloubkových rozhovorů s nástupníky v rodinných firmách. Zveřejněním průzkumu tak startuje další ročník soutěže o nejlepší rodinné firmy „Equa bank Rodinná firma roku“, který organizuje AMSP ČR již 8. rokem s cílem ocenění a zviditelnění malých a středních rodinných firem.

Komerční banka ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a projektem Svou cestou - Young Business spustila již sedmý ročník grantového programu Nastartujte se. Jeho cílem je podpořit začínající podnikatele v České republice. Své podnikatelské projekty mohou zájemci přihlásit do 6. září 2019. Výherce si odnese 300.000 Kč na rozjezd svého podnikání a mnoho dalších hodnotných cen.

Je zakládajícím partnerem mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys. Zaměřuje se na oblast soudních sporů a arbitráží, pracovního práva a poradenství v oblasti práva obchodních korporací. V současnosti je pověřen vedením Asociace malých a středních podnikatelů, kde je jejím dlouholetým místopředsedou. Říká, že malé a střední podnikání je páteří každé správně fungující ekonomiky.

Dnešním dnem se Česká republika zařadila mezi státy, kde jsou jasně definovány rodinné firmy. Vláda právě schválila svým usnesením definici rodinného podnikání. Základ schválené definice připravila do schvalovacího procesu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) již na konci roku 2017. Myšlenka vytvoření definice vznikla v asociaci postupně v návaznosti na výzvu Evropského parlamentu a byla hlavním cílem práce na poli podpory rodinného podnikání v posledních třech letech.

Připravujeme se na Služby 4.0! 28. května nás čeká třetí ze šesti stěžejních akcí Roku digitálního podnikání 2019 – Služby 4.0 neboli digitalizace služeb v rámci kongresu HOREKA 112 v Aquapalace Čestlice. Rádi bychom Vás na tuto mimořádnou akci s účastí více jak 500 osob pozvali. Které cílové skupiny zákazníků budou konkrétně pro Vás v budoucnu klíčové? Budou to senioři, malé děti nebo domácí mazlíčci? Jak a kde Vaši zákazníci vyhledávají služby a jaký je trend budoucnosti?