Podle informací ministryně práce a sociálních věcí po jednání vlády 7. 5. 2020 je tento režim stále v jednání, otázkou zůstává výše, parametry a souběh režimů B a C. Půjde o zásadní rozšíření programu Antivirus. Režim C projednává speciální tým ve složení premiér a ministři MPSV, MF, MPO a MV a bude muset projít jednáním obou hlavních poradních vládních týmů, tj. NERVem a RHSD (tripartitou).

MF dnes zveřejnilo nejčastější chyby v žádostech OSVČ o kompenzační bonus, které způsobují zdržení či zamítnutí finanční částky.

Sněmovna dne 5. 5. 2020 posvětila návrh na pokračování programu Pětadvacítka, který předložilo Ministerstvo financí a schválila vláda.

Vláda svým usnesením ze dne 30.4.2020 upravila pravidla pro otevření provozoven stravovacích služeb, a to s účinností od 11. května 2020, 00:00 h.

Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo 4. května 2020 přijímat žádostí o dotace v programu Technologie COVID-19. Zájem je skutečně velký, dosud se zaregistrovalo 83 projektů s celkovou požadovanou dotací 409milionů Kč. Podnikatelé mohou žádat o podporu od 250 tisíc do 20 milionů korun, a to především na nákup strojů a zařízení pro zahájení výroby zdravotnických prostředků a pomůcek osobní ochrany, nebo na likvidaci infekčního odpadu. V programu je nyní 300 milionů korun, MPO je připraveno peníze navýšit.

Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky a Českomoravská záruční a rozvojová banka bude za ně vystavovat záruky. Program bude určen pro OSVČ a firmy do 500 zaměstnanců, a to ze všech regionů vč. hl.m.Prahy.

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu týkající se malých s.r.o., kterou finálně připraví Ministerstvo financí.

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila odložení všech fází EET do konce r. 2020, tedy s náběhem od 1.1.2021. Týká se nejen 3. a 4. fáze, ale i 1. a 2. fáze. V současné situaci je důvodem odkladu komplikované získání nové certifikace a autentizačních údajů pro již fungující zařízení EET z 1. a 2. fáze a dále přerušená informační kampaň pro podnikatele spadající do 3. a 4. fáze EET.

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila novelu zákona o platební styku (termíny PCC) týkající se nevýhodného kurzu pro přepočet při platbě v místní nebo české měně. Dozorovat bude ČNB.

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila návrh MPO na kompenzaci nájemného pro podnikatele v komerčních prostorách, kteří byli zasaženi opatřením vlády ke koronaviru od 12. 3. 2020, a to ve výši 50 % kompenzace od státu, 30 % ponese pronajímatel a 20 % nájemce. Režim bude dobrovolný.