AMSP ČR připomíná zaměstnavatelům žádajícím o zařazení do programů ekonomické migrace nové ochranné opatření ministra zdravotnictví účinné od 24.8.2020 s ohledem na jeho praktické aspekty týkající se programů ekonomické migrace (Ochranné opatření ministra zdravotnictví účinné od 24. 8. 2020 [pdf, 315 kB]).

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) předložila na včerejším odpoledním setkání rodinných firem s vicepremiérem, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem stěžejní materiál „Srdcová sedma“. Ten je soupisem sedmi návrhů k dynamizaci a aktivaci rodinných podniků. Týká se zkrácení doby odpisů, změny zákona o investičních pobídkách, uplatnění úroku z investovaného kapitálu, daňové úpravy u firemních vozidel, zákona o zadávání veřejných zakázek, zaměstnávání rodinného příslušníka a podpory vzdělávání. Největší podporu ze strany rodinných firem i vicepremiéra mělo téma zkrácení doby odpisů.

#ObjevMujRegion – soutěž pro české TURISTY, kde pomáhají digitální technologie

Praha, 19. srpna 2020. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představuje Digitální inovační hub a vyzývá české turisty: „Staňte se globálním influencerem a podpořte podnikatele v cestovním ruchu ve svém okolí“. Startujeme soutěž Objev můj region, která je součástí kampaně pro celou Evropu s cílem zviditelnit Českou republiku.

O podporu podnikatelů v kontextu s kulturními akcemi, které se kvůli COVID-19 musely zrušit, bude možné on-line žádat od 18. 8. do 18. 9. 2020. Podpora poskytnutá MPO může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce dle níže uvedených specifik. Maximální výše dotace na jeden podnikatelský subjekt je 5 mil. Kč. Speciální dotační program COVID – Kultura připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru.

Nezávislá anketa agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a KB přináší výsledky mapující pohled malých a středních podniků na situaci ohledně pandemie Covid-19. Sběr dat se uskutečnil ve dnech 27. 7. až 3. 8. 2020 a zúčastnilo se jej 100 podnikatelských subjektů. Hlavním cílem této ankety bylo zjistit, v jaké kondici se nacházejí malé a střední firmy, jak pohlížejí na situaci spojenou s následky po vypuknutí pandemie Covid-19 a jak využily či plánují využít program COVID III.

Praha, 17. srpna 2020. Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž zákonná lhůta pro podání a lhůta splatnosti daně byla k 1. 4. 2020, lze bez sankce podat a zaplatit nejpozději do úterý 18. 8. 2020. To se týká i přiznání zpracovávaných daňovým poradcem, u kterých je běžná zákonná lhůta do 1. 7. 2020. Je tu však háček – v případě, že přiznání bude podáno 18. 8. 2020, ale daň doputuje na účet finančního úřadu až 19. 8. 2020, bude vyměřena sankce za celé 4,5 měsíce (tj. od 2. 4. 2020 do data úhrady). To je při státním úročení opravdu velice drahé! Nesourodost odkladných termínů pro podání daňového přiznání (18. 8. 2020), a přehledů na sociální (18. 9. 2020) a zdravotní pojištění (3. 8. 2020) navíc dále mate a je důkazem neschopnosti státních institucí reagovat na mimořádné události.

V pátek nabyla účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu lidem pracujícím na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou ovšem účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda). Žádat budou moci o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. března do 8. června 2020. Kamenem úrazu jsou podmínky naplnění nároku na bonus, a tak na tuto podporu dosáhne mizivý počet lidí. Náklady na vytvoření, zpracování novely, celý legislativní proces včetně průchodu poslaneckou sněmovnou jsou tak mnohonásobně vyšší než potenciální peníze, které se mají dostat mezi lidi.  

V návaznosti na obnovení vízové činnosti většiny zastupitelských úřadů ČR v zahraničí dojde k obnovení fungování vládních programů ekonomické migrace ve vztahu k dalším státům.