Ministerstvo průmyslu a obchodu v pátek 1. května 2020 zveřejnilo aktuální harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností. To, jaká pravidla je třeba respektovat a jaké podnikatelské aktivity jsou v současné době omezeny, naleznete ZDE.

Ahoj všichni,

Doufáme, že jste ok a odoláváte koronaviru! Rádi bychom více oživili naše aktivity v AMSP ČR směrem k vám, k začínajícím podnikatelům, proto mrkněte na přiložené první vydání zpravodaje, který budeme zasílat vždy na začátku každého měsíce. Zajímá nás i zpětná vazba, tak jestli máte nějaké nápady, připomínky apod., sem s nimi.

Vláda upravila (zmírnila) cestovní režim zejména pro pendlery. Od 1. 5. 2020 platí, že povinnost testovat platí 1×30 dní a nikoliv 1×14 dní. Navíc, i vzhledem k tomu, že v některých zemích jsou testy nedostupné (PL, Německo), může pendler přijet bez testu a do 72 hodin se na území ČR nechat otestovat a tímto testem se pak prokázat při dalším překročení hranic do ČR, které nastane po 72 hodinách od prvního vstupu bez testu.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v rámci programů COVID k 28. dubnu 2020 schválila podporu pro 780 živnostníků, malých a středních podniků a umožnila jim tak získat zvýhodněné provozní financování v objemu 6,5 mld. Kč. Podpora směřuje napříč obory i regiony. Nejčastěji ji čerpají malé podniky.

Stát bude ochranné pomůcky nakupovat od tuzemských firem pouze v omezeném množství. Navzdory tomu, že vláda opakovaně deklarovala, že bude kvůli pandemii SARS-CoV-2 využívat prioritně výrobní kapacity domácích výrobců. Upozorňují na to Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Podnikatelské organizace proto dnes oficiálním dopisem vyzvaly předsedu vlády, aby zajistil nápravu a ohlídal, že skutečně bude vypsána centrální a transparentní veřejná zakázka na dodávky strategických ochranných prostředků.

Upozorňujeme zaměstnavatele, že je vhodné i v současné době, a to i přesto, že máte informaci o pozastavení činnosti svého poskytovatele, vystavovat a předávat (dle konkrétního smluvního ujednání) žádosti na poskytovatele PLS o provedení vstupní nebo periodické pracovnělékařské prohlídky dle vyhl.č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách.  Doklad o předání (zaslání) požadavku si archivujte až do doby uskutečnění pracovnělékařské prohlídky v požadovaném rozsahu.

Po úspěšných jednáních s Ministerstvem financí o podpoře OSVČ přes víkend AMSP ČR zpracovávala další normu, která by umožnila podpořit tzv. "jednomužná s.r.o.".

Prezident republiky podepsal  20. dubna 2020 zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. Součástí zákona jsou i ustanovení, která řeší problematiku konání valných hromad.

Na brífinku vlády 27.4.2020 informovala ministryně financí Alena Schillerová o skutečnosti, že lhůta nebude prodloužena ze 30 na 45 dnů, jak byl původní návrh, ale zachová se 30 dní, nicméně část sporného odpočtu se vrátí až po ukončení kontroly. Tedy nesporná část DPH se bude vracet do 30 dnů a sporná následně. MF předpokládá, že se podaří projednat v nouzovém (zkráceném) legislativním režimu.