Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo 4. května 2020 přijímat žádostí o dotace v programu Technologie COVID-19. Zájem je skutečně velký, dosud se zaregistrovalo 83 projektů s celkovou požadovanou dotací 409milionů Kč. Podnikatelé mohou žádat o podporu od 250 tisíc do 20 milionů korun, a to především na nákup strojů a zařízení pro zahájení výroby zdravotnických prostředků a pomůcek osobní ochrany, nebo na likvidaci infekčního odpadu. V programu je nyní 300 milionů korun, MPO je připraveno peníze navýšit.

Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky a Českomoravská záruční a rozvojová banka bude za ně vystavovat záruky. Program bude určen pro OSVČ a firmy do 500 zaměstnanců, a to ze všech regionů vč. hl.m.Prahy.

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu týkající se malých s.r.o., kterou finálně připraví Ministerstvo financí.

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila odložení všech fází EET do konce r. 2020, tedy s náběhem od 1.1.2021. Týká se nejen 3. a 4. fáze, ale i 1. a 2. fáze. V současné situaci je důvodem odkladu komplikované získání nové certifikace a autentizačních údajů pro již fungující zařízení EET z 1. a 2. fáze a dále přerušená informační kampaň pro podnikatele spadající do 3. a 4. fáze EET.

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila novelu zákona o platební styku (termíny PCC) týkající se nevýhodného kurzu pro přepočet při platbě v místní nebo české měně. Dozorovat bude ČNB.

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila návrh MPO na kompenzaci nájemného pro podnikatele v komerčních prostorách, kteří byli zasaženi opatřením vlády ke koronaviru od 12. 3. 2020, a to ve výši 50 % kompenzace od státu, 30 % ponese pronajímatel a 20 % nájemce. Režim bude dobrovolný.

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila navýšení ošetřovného pro OSVČ z 424 kč na 500 Kč/den, a to zpětně od 1.4.2020 do 30.6.2020 (dokud budou zavřené školy). Administraci a vyplácení této dávky bude nadále zajišťovat MPO. Za březen je nyní vyplaceno 90 % všech schválených žádostí.

Od 11. 5. 2020 bude fungovat přeshraniční doprava, železniční a autobusová. Cestující budou muset splnit běžné podmínky (test na Covid-19), kontrolovat bude policie. Specifické podmínky nejsou stanoveny. Povolení dopravy neznamená automaticky 100% obnovení všech komerčních mezinárodních spojů, záleží na rozhodnutí provozovatele spoje. Půjde nejvíce o cílené autobusové linky pro sezónní pracovníky či pendlery.

Senát vrátil do poslanecké sněmovny návrh na vyplácení kompenzačního bonusu v dalším období od 1. 5. do 8. 6. 2020. Vláda totiž nechce měnit denní částku kompenzačního bonusu 500 Kč na den, zatímco senát navrhuje její zvýšení a rozšíření okruhu osob, které mají na kompenzační bonus nárok.

Vláda na dnešním (4.5.2020) zasedání projedná mj. návrh na kompenzaci nákladů na nájemné pro podnikatele. AMSP ČR z pohledu nájemníků prostor pro podnikání VÍTÁ návrh vlády na kompenzaci nákladů na nájemné, a to v navrhovaném režimu z pera MPO: 50 % kompenzace stát, 30 % pronajímatel a 20 % nájemce. Jde každopádně o ulehčení současné situace podnikatelů. Nicméně je třeba mít na paměti, že tato kompenzace se bude týkat opravdu pouze nájemného, nikoli dalších poplatků např. v obchodních centrech, které nájemníci mají (reklama, správa webu, ostraha, pojištění, vzduchotechnika apod.), které jsou na stejné, mnohdy vyšší úrovni, než náklady za nájemné. Podnikatelé se proto obávají, že obchodní centra budou při ročním vyúčtování společných nákladů kompenzovat své ztráty navýšením ceny za tyto doprovodné služby nájemníkům.