Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze a Vysokou školou ekonomickou pod záštitou Magistrátu hl. města Prahy a Global Entrepreneurship Week pro Vás nachystaly veletrh podpory podnikání. AMSP ČR se svým projektem Svou cestou - Young Business a partnerem JA Alumni nebudou chybět. A na co se můžete těšit? Na speciální pozvánku na předvánoční akci (zdarma), drobné dárečky a naši přítomnost. Těšíme se na Vás na stánku!

 

Pro koho je veletrh určen?

  • pro všechny, kteří mají v plánu podnikat, ale neví jak na to a rádi si nechají poradit
  • pro ty, co již podnikají, ale úplně přesně neví, jaká podpora podnikání v ČR existuje a rádi by si rozšířili obzory

 

Kde a kdy se bude veletrh konat?

  • 19.11.2014 14:00-18:00
  • Kongresové centrum Praha – Malý sál (Metro C – Vyšehrad)

 

Co se zde můžete dozvědět?

  • Na veletrhu se Vám budou formou stánku prezentovat jednotlivé organizace, které se zabývají podporou podnikání, a to například poskytnutím kancelářských prostor podnikateli, poradenstvím, mentoringem, investováním, apod.
  • Akci podpoří doprovodný program, kde se zájemci dovědí nové příležitosti k získání dotace, či si mohou poslechnout inspirativní příběhy úspěšných podnikatelů.

 

Doprovodný program bude rozdělen do tří bloků, kdy každý z nich bude tematicky sladěn.

14:00 - 14:30 - zahájení veletrhu
14:30 - 15:30 - 1. blok – podpora začínajících podnikatelů mezinárodními firmami – prezentace podpůrných programů mezinárodních firem a následná diskuze s diváky.
15:30 - 15:45 - přestávka
15:45 - 16:45 - 2. blok – programy pro podnikatele, výzvy a dotace pro rok 2015, diskuze
16:45 - 17:00 - přestávka
17:00 - 18:00 - 3. blok - problémy a překážky startupů a inkubátorů, funování inkubátorů, akcelerátorů a hubů. Diskuze
18:00 – 20:00 – neformální networking pro zúčastněné v blízké restauraci.

Vstup na veletrh je ZDARMA!

uprava3