Ve spolupráci s advokátní kanceláři AZ LEGAL bychom Vás rádi pozvali na seminář na téma, které někteří podnikatelé často opomíjejí: Jak ochránit své podnikání. Na semináři se dozvíte, jaká rizika a nástrahy podnikatelům hrozí a nad čím by se měli minimálně zamyslet, pokud chtějí, aby jejich podnikání bylo dlouhodobě udržitelné. Seminář se uskuteční v pátek 24.5.2019 od 9:00 h v sídle AMSP ČR (Meteor Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, Praha 8 – hlavní vstup z ul. Thámova 32). Účast na semináři je po předchozí registraci ZDARMA.

registrace

Advokátní kancelář AZ LEGAL se dlouhodobě věnuje právní podpoře podnikatelů a vždy se pro ně snaží najít taková řešení, jak potenciální rizika co nejvíce minimalizovat. Na semináři se proto dozvíte, jaká rizika a nástrahy malým a středním podnikatelům hrozí a nad čím by se měli minimálně zamyslet, pokud chtějí, aby jejich podnikání bylo dlouhodobě udržitelné

Dále se dozvíte více o tom, jakou právní formu podnikání si vybrat a proč. Na její volbě totiž mohou záviset právě mnohá rizika, se kterými se podnikatelé mohou setkat, jako např. odpovědnost statutárního orgánu při výkonu své funkce

Každé podnikání by pak mělo směřovat také k vytváření zisku a toho by nejspíš nebylo možné dosáhnout bez zákazníků. Probereme si tedy rizika, která Vám, podnikatelům, mohou hrozit ze strany zákazníků a jak se s nimi vypořádat. 

Jak už i z lidské podstaty vyplývá, většina podnikatelů chce růst. Toho by ale často nebylo možné dosáhnout bez pomoci. Proto řada podnikatelů potřebuje zaměstnance. Dozvíte se tedy, na co si dát pozor v pracovněprávních vztazích.

Určitě to ale nebude všechno a kromě toho budeme také k dispozici pro Vaše dotazy a třeba i diskuzi konkrétních problémů, které v podnikání trápí právě Vás!

AZlegal pozva