AMSP ČR se v uplynulých dnech zaměřila na nelegislativní materiál Obecný programový dokument Modernizačního fondu. Tento materiál předložilo do meziresortního připomínkového řízení Ministerstvo životního prostředí a hlavním cílem dokumentu je celkové zaměření využití prostředků Modernizačního fondu v období 2021 – 2030.

Modernizační fond je určen pro podporu investic vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů. Hlavním zdrojem financování celého fondu jsou příjmy z dražeb emisních povolenek. Odhadovaná alokace finančních prostředků je 154 miliard korun na celé období let 2021 až 2030.

Asociace se problematice nyní věnuje a celý materiál podrobně analyzuje. Jedním z cílů AMSP ČR bude prosadit podrobnější vymezení podmínek pro příjemce podpory, neboť současná podoba může být až diskriminační.

Pavla Břečková místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR k tomu uvádí: “Úprava ve smyslu nekomplikovaného přístupu malých a středních podniků (MSP) k této formě financování zdrojů energie byla nezbytná. Pro nás je zásadní, aby na solidní dotaci dosáhly firmy, které si chtějí snížit náklady na vlastní výrobu (tj. mají např. solární panely na střeše své haly). Dotace firmám sníží dobu návratnosti investice a zvýší jejich konkurenceschopnost. To je přesně jeden z nástrojů, kterým by vláda měla segment MSP podporovat a posilovat”. Dodává však: “Riziko ovšem vidím v parametrech PŘEDREGISTRAČNÍ VÝZVY. Nejenže se v takto šibeniční lhůtě tisíce firem o možné dotaci vůbec nedozví, ale byla by též diskriminační pro nově vznikající firmy nebo firmy, které se například během příštích tří let rychle rozvinou, ale v tuto chvíli to strategicky nejsou schopny predikovat či nemají zatím vlastní nemovitost (kam by zdroj umístily). Ty by byly z podpory naprosto vyloučeny.”