AMSP ČR se ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) povedlo aktualizovat a vydat již 3. verzi manuálu hygienických opatření ve firmách.

Tento návod by vám usnadnil nastavení hygienických pravidel a snížil riziko šíření nemoci Covid-19 ve vašich provozech. Najdete zde příklady dobré praxe z tuzemských podniků a soupis doporučených opatření, které se firmám v provozech již osvědčily.

Dodržování těchto opatření v praxi ukazuje, že šíření viru na pracovištích se dá tímto způsobem zastavit. Chápeme, že zavedení a udržování nových opatření vám zvyšuje náklady.Zkušenosti mnoha z vás však ukazují, že se náklady rychle vracejí. Díky opatření se totiž zamezí šíření nákazy a z toho vyplývajícím zdravotním rizikům, kapacitním problémům nebo dokonce hrozbě zastavení celého provozu. Věříme proto, že manuál hygienických opatření ve svých firmách budete využívat, a přispějete tak ke zlepšení epidemiologické situace, na kterém závisí nejen další fungování průmyslu a výroby, ale i celé naší ekonomiky.

Zároveň nabízíme také k využití materiál kolegů ze SP ČR manuál pro samotestování, které můžete ve svých firmách provádět od pondělí 1. března 2021. Manuál by vám měl usnadnit přípravu testování a pomoci s jeho organizací.