Nový kompenzační program v kontextu s koronavirem pomůže podnikům ve ztrátě

Praha, 8. března 2021. Nový program COVID – Nepokryté náklady, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), dnes schválila vláda. Má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.

Spolu s pomocí z COVID – 2021 nahradí dosavadní specifické programy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

Podmínkou získání podpory v programu COVID – Nepokryté náklady bude pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty.

COVID – Nepokryté náklady bude alternativou k dnes rovněž schválenému programu COVID – 2021. Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která pro ně bude výhodnější.

„Pomoc bude určena všem živnostníkům bez ohledu na obor, ve kterém podnikají. Každý, komu v daném období poklesl obrat nejméně o polovinu a splní podmínky výzvy, si bude moci o podporu požádat,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Výše podpory bude činit 60 % nepokrytých fixních náklad, limit na jednoho žadatele bude 40 milionů korun. Podnikatelům tak pomůžeme s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy.“

Dotace na úhradu nepokrytých nákladů z nového programu znamená plošnou a současně jasně směřovanou podporu podnikatelským subjektům, které ji prokazatelně potřebují, bez ohledu na sektor,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod EU Martina Tauberová a dodává: „Pomůže podnikům ve ztrátě uhradit fixní náklady, navýšit likviditu a tím jim poskytnout odrazový můstek pro zotavení.“

Program respektuje Dočasný rámec Evropské komise, podle jehož bodu 3.12. lze poskytovat v souvislosti s koronavirem podporu do výše až 10 milionů eur na jednoho příjemce. O dotaci se bude žádat přes informační systém MPO, na který jsou firmy a OSVČ zvyklé již z předchozích programů. Výzvu a detaily podpory resort zveřejní na webu www.mpo.cz.

Nová podoba kompenzací: k programu na nepokryté náklady vláda schválila také program COVID – 2021 s podporou 500 Kč za den a zaměstnance

Praha, 8. března 2021. Plošný kompenzační program COVID – 2021 z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) počítá s pomocí ve výši 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen. Příspěvek bude možné dostat zpětně za období od 11. ledna 2021. Dotace z COVID – 2021 spolu s pomocí z COVID – Nepokryté náklady nahradí dosavadní specifické programy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

COVID – 2021 je alternativou k dnes rovněž schválenému programu COVID – Nepokryté náklady. Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější.

„Nový program COVID 2021 pomůže podnikatelům, kterým v letošním lednu a v únoru ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesly tržby alespoň o 50 %. Výjimku budou mít OSVČ, které začaly podnikat po prvním dni srovnávacího období,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Jeden příjemce dotace bude moct dostat 500 Kč na zaměstnance v pracovním poměru násobeno počtem dnů v daném období.“

„Podporu z programu nebude možné kombinovat s kompenzačním bonusem OSVČ, programem COVID – Nepokryté náklady a ostatními programy podpory na zmírnění dopadů koronaviru. Výjimku bude tvořit program Antivirus, souběh s touto náhradou mzdy možný bude,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Podrobnosti MPO zveřejní ve výzvě a samotném programu na webu www.mpo.cz.“

Žádosti bude možné podávat přes informační systém, na který jsou už firmy a OSVČ zvyklé z dřívějších covid kompenzací. I zde bude podpora samozřejmě respektovat dočasný rámec Evropské komise, kdy na jednoho příjemce bude možné poskytnout maximálně 1 800 tisíc eur. V tuto chvíli předpokládaná alokace nového programu je 6 mld. Kč, první výzva na příjem žádostí by měla být vyhlášena ještě letos v březnu.

Tisková zpráva ke stažení zde:

TZ_MPO_Nový kompenzační program v kontextu s koronavirem pomůže podnikům ve ztrátě

TZ_MPO Nová podoba kompenzací – k programu na nepokryté náklady vláda schválila také program COVID 2021 s podporou 500 Kč za den a každého zaměstnance