AMSP ČR se připojila k výzvě spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a dalšími podnikatelskými uskupeními.Celý dopis ke stažení zde:
Výzva pro zachování COVID Nájemné_20210316