- MPO potvrdilo podporu investic ve smyslu záruk za investiční úvěry, a to skrze COVID III Invest. Záruka bude až na 6 let, u MSP do 250 zaměstnanců do 90 % inv. úvěru do 50 mil. Kč, u úvěru do 90 mil. Kč je záruka 50 %. U firem do 500 zaměstnanců jde o záruku 80 % pro úvěry do 50 mil. Kč, úvěry do 80 mil. Kč budou ručeny 50 %.

- MPO potvrdilo rozšíření programů ČMZRB – záruky pro MSP.

- Na MPO byla nově ustavena pracovní skupina zástupců asociací, komor a svazů ve věci rozvolňování služeb. Zatím není znám přesný termín, ale uvažuje se o 26. 4. 2021 s tím, že půjde o tzv. nenahraditelné služby (nelze řešit přes internet), jako je kadeřnictví, pedikúra, manikúra.

- Testování ve firmách častěji než 1x týdně nebylo ve vládě projednáváno. Tripartita potvrdila, že několik kol testování ve firmách potvrzuje klesající čísla potvrzené pozitivity a řada firem, zejména se směnným provozem, potvrdila, že pro ně není organizačně realizovatelné častější testování.

- Setkávání lidí venku i uvnitř je nadále omezeno na 2 osoby.

- Sportovní trénink venku je možný ve skupinách se dvěma hráči. Skupinu mohou tvořit dva, ale takových skupin může být na hřišti až 6, ale s rozmezím alespoň 10 metrů mezi skupinami.

- Zaměstnavatelé a odbory vyzvali 12. 4. 2021 vládu k prodloužení programu na udržení zaměstnanosti ANTIVIRUS do konce června.