AMSP ČR již před 4 lety navrhla z důvodu ochrany podnikatelů uvádět nyní volně dostupná bydliště statutárních zástupců firem a OSVČ jako fyzických osob v obchodním rejstříku pouze v neveřejné části a eliminovat tak případy krádeží a vydírání. V neveřejné části rejstříku by tyto údaje byly k dispozici všem, kteří by prokázali právní zájem (např. ověřování druhé strany při uzavírání smlouvy apod.) tak, jako je tomu v jiných zemích EU.

V návaznosti na výše uvedené návrhy AMSP ČR a dřívější podněty MPO navrhuje aktuálně Ministerstvo spravedlnosti úpravu § 25 odst. 3 zákona o veřejných rejstřících, podle které by se umožnilo u fyzických osob vedených v rámci zápisů ve veřejném rejstříku zveřejňovat namísto údaje o adrese místa pobytu nebo bydlišti pouze údaj o doručovací adrese. Potenciálně citlivé údaje by tak zůstaly veřejnosti skryty.

Proti uvedenému záměru v mezirezortním připomínkovém řízení uplatnili zásadní připomínky Ministerstvo financí a Hospodářská komora ČR. AMSP ČR však trvá na ochraně podnikatelů a podporuje současný návrh Ministerstva spravedlnosti. Zdůvodnění zpracované partnerskou advokátní kanceláří CEE Attorneys přikládáme.

Dopis ke stažení zde:
Dopis