MZV dne 24. 2. 2022 v návaznosti na invazi ruských vojsk na Ukrajinu oznámilo pozastavení programů ekonomické migrace vůči Ukrajině a Bělorusku. Všichni žadatelé u AMSP ČR budou informováni e-mailem.

Aktuální informace pro občany Ukrajiny, které můžete předat například svým ukrajinským pracovníkům, jsou zde.