Město Chicago vytvořilo v roce 2012 neziskové Centrum poskytující fyzické i odborné zázemí pro začínající firmy v oblasti digitálních technologií ve snaze podpořit postavení Chicaga jako významného obchodně-ekonomického centra v dynamicky se rozvíjejících oborech. 

Aktuálně má členství v Centru cca. 400 startupů. Centrum je otevřené 24 hodin denně a v jednom dni jej navštěvuje přibližně 1200 členů.

Základní členský poplatek činí 300 USD měsíčně na osobu, který zahrnuje přístup do společných kancelářských prostor, možnost využívat jednací místnosti a bezplatné poradenství od kvalitních lektorů, manažerů úspěšných firem, v oblastech práva, získávání finančních zdrojů, marketingu, prodeje, technologií, lidských zdrojů, strategií a dalších. Měsíční poplatek za rezervované místo v oddělených prostorech činí 450 USD měsíčně. Centrum nabízí prostory i tzv. „Alumni/absolvenským firmám“ v podobě samostatných kanceláří. Limitem pro členství firmy v Centru je maximálně 21 zaměstnanců. V Centru mají své prostory také univerzity, které s ním mají různé formy partnerství. 

V Centru působí řada akceleračních programů. Etablovaným programem je Tech Stars, který vítězům výběrového řízení (cca. 10 firem z 900 přihlášení) nabízí 118.000 USD a intenzivní poradenský a tréninkový program. Cílem programu je transformovat vznikající firmy tak, aby byly úspěšné při získávání investorů na setkání, které pro ně program ve spolupráci s Centrem pořádá. Výměnou Star Tech získává 7-10%-ní podíl na účastnící se firmě (což podporuje motivovanost Tech Stars přispět k jejímu úspěchu). Další akcelerační programy sídlící v Centru pokrývají oblasti potravin, realit a finančnictví.

Centrum navázalo zajímavý formát spolupráce s Tureckem. Centrum navštíví na jeden měsíc turecké firmy, pro které Centrum zajistí intenzivní specializovaný program, včetně přednášek a poradenství. Na závěr pak uspořádá tzv. „demo den“ - prezentaci těchto firem potenciálním investorům. O účast v tomto projektu je v Turecku takový zájem, že v Turecku probíhá předvýběr účastnických firem.

Závěry k příležitostem pro české firmy:

Vyslání jednoho, či více pracovníků do Centra, např. na měsíc, by mohlo být zajímavou příležitostí pro malé a střední české firmy získat poměrně s nízkými náklady informace pro vylepšení své připravenosti oslovit US investory a také obecně k působení na americkém trhu.

Inspirací pro účast několika firem v programu připraveném na míru pro české startupy by mohl být turecký model. Případné využití evropských fondů na podobnou „stáž“ českých firem v Centru by mohlo dále „nákladově zatraktivnit“ takový program.

„Follow-up“:

Vedoucí GK navštíví v průběhu měsíce září a října i další chicagské inkubátory. V srpnu již navštívil Technologický park Illinois Institute of Technology. GK Chicago na závěr zpracuje přehled inkubátorů a v konzultaci s CzechInvestem, ústředím a dalšími partnery vyhodnotí možnost uspořádání „obchodní mise“ do Chicaga, možná i na několik týdnů dle tureckého modelu. Vedoucí GK bude mít také další jednání v Centru 1871 o možnostech získání další finanční podpory - grantů pro účast v jeho programu. 

 

Vypracoval a schválil: 
Ing. Bořek Lizec, M.A.I.S., Ph.D.