3. března 2016 vyvrcholí v prostorách Betlémské kaple v Praze první ročník prestižní start-upové soutěže BEST OF X - CZECH REPUBLIC. Odborní partneři z českého start-upového prostředí, mezi které patří i projekt Svou cestou – Young Business, nominovali široké portfolio mladých českých firem s vysokým obchodním a technologickým potenciálem.

O výběru těch nejlepších mohla vedle mezinárodních ambasadorů, mezi které patří za náš projekt také Liliana Berezkinová, rozhodnout i široká veřejnost. Hlasování skončilo 26. 2. 2016. Nadační fond START IT UP! přijal výzvu od německých organizátorů významné soutěže „BEST OF X“ k uspořádání mezinárodní akce na podporu start-upového prostředí v České republice. Cílem je podpořit mladé a nadějné firmy s mezinárodním přesahem.

Elitní start-upová soutěž BEST OF X doposud probíhala ve vybraných německých destinacích a umožnila finalistům neobvykle rychlý rozvoj a růst jejich firem. Více než 60% účastníků start-upů obdrželo významné finanční prostředky nejdéle do 12 měsíců po ukončení soutěže a získalo podporu mezinárodních investorů rizikového kapitálu nebo business angels, kteří byli hodnotícími ambasadory soutěže.

Organizátoři BEST OF X se rozhodli rozšířit v tomto roce svoji působnost do více než šestnácti regionů po světě a v České republice navázali spolupráci s nadačním fondem START IT UP!  Partnery akce se staly významné společnosti Deloitte, ČSOB a Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, které v soutěži vidí možnost, jak dále rozvíjet české podnikatelské prostředí.

Vrcholem události bude Pitch Day/BEST OF X - CZECH REPUBLIC, kde se utká 10 finalistů o své prvenství před hodnotící komisí/jury. Získají tak mimo ocenění jedinečnou příležitost k propojení svého projektu s průmyslem, investory, inkubátory a dalšími organizacemi na podporu start-upového prostředí v České republice. Nejlepší projekty budou zařazeny do mezinárodní start-upové soutěže „BEST OF CEBIT OF BEST OF X“. Ta se bude konat v Hannoveru na veletrhu European technologie - CeBIT 2016.

Nad celou událostí drží záštitu Hospodářská komora ČR , Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace – Pavel Bělobrádek a Technologická agentura České republiky.


Odborná porota v BEST OF X - CZECH REPUBLIC:

Dana Bérová - Advisory Board START IT UP!, nadační fond
Michael Broda – Předseda představenstva Delta Capital a.s.
Petr Očko – Ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů, Ministerstvo průmyslu a
obchodu
Michal Zálešák - Výkonný ředitel, Czech ICT Alliance
Petr Nečas - Člen Advisory Board, START IT UP!, nadační fond
Adam Kočík - Investiční ředitel J&T Ventures
Karel Kučera - Generální ředitel agentury CzechInvest
Ladislav Šauer - Ředitel v auditním oddělení Deloitte
Michaela Lhotková - Ředitelka Segmentu Firemního bankovnictví ČSOB
Milena Vicenová - TAČR – úsek zahraniční spolupráce pro předsednictví TAFTIE 2017
Adam Šoukal - Spoluzakladatel a CEO Investiční aukce s.r.o.

Mediální partner: Česká televize

Partner akce: ČVUT, které pro tuto událost poskytlo prostory Betlémské kaple v centru Prahy.