Dnes již druhým dnem probíhá pod taktovkou AMSP ČR jednání mezinárodního projektového konsorcia projektu Entrepreneurs 7x21 (program ERASMUS+). Vývoj tréninkového programu pro rozvoj kompetencí mladých, začínajících podnikatelů úspěšně pokračuje a již brzy budeme mít možnost prezentovat výsledky naší intenzivní práce.

E7x21 post FB meeting Praha

 

 

Projekt „Vzdělávání pro mladé podnikatele založené na případových studiích – ENTREPRENEURS 7x21“

Od podzimu 2015 je AMSP ČR členem projektového konsorcia zabývajícího se vývojem vzdělávacího programu pro mladé lidi - potenciální nebo začínající podnikatele. Asociace svou aktivní účastí na tomto projektu navázala na dosavadní široké spektrum aktivit souvisejících s podporou podnikání mladých lidí zastřešených zejména pod hlavičkou vlastního projektu Svou cestou – Young Business. 

Jedná se o projekt realizovaný v rámci a spolufinancovaný ze zdrojů komunitárního programu ERASMUS+, konkrétně oblasti Klíčové akce 2 - Strategických partnerství pro segment vzdělávání dospělých. Jak již bylo řečeno, zapojení se do tohoto projektu plně spadá do celkové koncepce podpory mladých podnikatelů, kterou má Asociace jako jednu ze svých základních priorit. 

logo_Erasmus_.png

Projekt bude realizován v období do 30. 9. 2017, kdy budou uvolněny všechny finální výstupy projektu k volnému použití. Vedoucím partnerem je organizace z rumunského Temešváru a dalšími členy projektového týmu jsou organizace z Itálie, Litvy, Polska a Španělska. 

Z hlediska vlastního obsahu a zaměření projektu se bude jednat o vytvoření vzdělávací metodiky působící na rozvoj hlavních, nejdůležitějších kompetencí (vybráno bylo 7 oblastí) důležitých pro úspěšné zvládnutí „podnikatelského řemesla“ a pro rozvinutí schopnosti přizpůsobit se neustále se měnícímu ekonomickému prostředí. Dalším výstupem bude zpracování souboru 21 inspirativních, reálných případových studií demonstrujících příklady podnikatelské dobré praxe a příkladného aplikování manažerských, podnikatelských kompetencí v reálných situacích a případech, s cílem inspirovat a stimulovat mladé lidi k podnikavosti a podnikání celkově.

Projekt číslo: 2015-1-RO01-KA204-015022

logo_E7x21.png