Martina Belásová, zástupkyně AMSP ČR, se setkala v Praze se slečnou Dianou Fabiolou Demian, začínající podnikatelkou z Rumunska účastnící se programu Erasmus pro začínající podnikatele. Diana přicestovala do České republiky v druhé polovině listopadu.

Její pobyt v ČR je naplánován do konce ledna a není její první zahraniční zkušeností. V minulosti se zúčastnila studentského Erasmu v Holandsku a také pracovala během léta v USA. Organizace, ve demiankteré nyní působí – Prostor Plus o.p.s. sídlí v Kutné hoře. Jedná se o neziskovou organizaci, zaměstnávající okolo 50 lidí, s velmi různorodými aktivitami a projekty v sociální oblasti. Výběr neziskové organizace byl záměrný, protože jako studentka vysoké školy, obor Lidské zdroje má k této oblasti velmi blízko. Přijetí v organizaci bylo dle jejich slov velmi dobré, zaměstnanci k ní přistupují jako k rovnocennému partnerovi. Během dosavadního pobytu měla Diana možnost seznámit se aktuálními projekty a jejich aktivitami, ale také se seznámila se všemi odděleními, které organizace má.

O svém dosavadním pobytu Diana hovořila jen v superlativech, pobyt předčil veškerá její očekávání. Jedinou věc, kterou by chtěla změnit, je délka pobytu, ráda by zůstala déle. Po návratu do Rumunska má Diana v plánu dokončit magisterské studium v letošním roce a poté by se chtěla zúčastnit Evropské dobrovolné služby. Všechny získané zkušenosti chce do budoucna využít k založení vlastního businessu, aby se mohla stát vlastním pánem.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (ASMP ČR) jako jeden z evropských kontaktních bodů řídí v ČR již skoro 2 roky program Evropské komise Erasmus pro začínající podnikatele (EYE).

ICEvelkelogo