Představujeme letošní vítěze grantového programu Nastartujtese.cz! Prvním projektem, který Vám představíme je KURZ EFEKTIVNÍ REKLAMY, který získal díky podpoře široké veřejnosti Cenu veřejnosti 2016. Na otázky v rozhovoru odpovídal Ing. Tomáš Morávek.

Co si myslíte, že rozhodlo o tom, že váš projekt získal cenu veřejnosti?

Rozhodlo naše nasazení a odhodlání a samozřejmě také naše znalost efektivní cesty získávání pozitivní reputace na sociální síti Facebook.

Proč jste se přihlásil do projektu Nastartujte se?

Získat startovací kapitál a podporu pro start nového projektu.

Od koho, nebo kde, jste se o tomto projektu dozvěděl?

Komerční banku znám od svých 18-ti let. Vždy jsem využíval služeb Komerční banky.

K čemu použijete získanou výhru?

K vytvoření vysoce hodnotných vzdělávacích videí ve 4K a tvorbě základního webového rozhraní pro online studium. Dále pro mezinárodní certifikaci FACEBOOK SPECIALISTY a vytvoření zázemí pro tvorbu vysoce kvalitních a hodnotných vzdělávacích video kurzů.

Můžete stručně popsat váš projekt?

Cílem mého online vzdělávacího video kurzu bude naučit Vás efektivní reklamu na sociálních sítích a také důležitých prodejních, strategických a marketingových kanálech. Dalším cílem bude blíže přiblížit kvalitní tvorbu webů a další marketingové strategie, které mají zásadní vliv na úspěch a efektivitu reklamy. Vzdělávací kurz se nejvíce zaměřuje na tyto klíčové marketingové a prodejní strategie multikanálového online marketingu, včetně principů znovu oslovování zákazníků a pokročilých technik cílení:

 • Strategický online marketing
 • Kvalitní responzivní web
 • Poutavé a konverzní uživatelské prostředí
 • Facebook
 • Facebook znovu oslovování
 • Google PPC
 • Google vyhledávání
 • Google znovu oslovování
 • Google Plus
 • Google Business
 • YouTube
 • Seznam PPC
 • Seznam vyhledávání
 • Seznam znovu oslovování
 • Obsahový marketing
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Heuréka
 • Zboží
 • Email
 • Kreativa      

Esencí kurzu je také hluboké zamyšlení nad celkovým stanovením strategie online marketingu a vytvářením hodnotného reklamního obsahu, který dokáže získat cílovou skupinu, několikanásobně zlevnit provoz reklamy a mnohonásobně zvýšit její výkon.

Klíčovým bonusem linoucí se napříč vzdělávacím kurzem jsou interview s Ing. Petrem Huškem, cenným mentorem, obohacující studenty o filozofii vedoucí úspěchu a bohatství – Napoleon Hill – Myšlením k úspěchu.

 • Obecné video výklady – teorie
 • Video výklady – nahrávání obrazovky s výkladem – trénink pro praxi
 • PPT a PDF výklady
 • Ukázky efektivních reklamních sdělení
 • Konkrétní úkoly a zadání pro každého studenta
 • E-mailová komunikace každé 2 až 4 dny + týdenní úkoly
 • Uzavřená skupina na Facebooku – studenti píší, co se jim podařilo
 • Pravidelný podvečerní WEBINÁŘ 1x za 14 dní / 1x za týden – otázky + odpovědi

Jaké máte další podnikatelské plány?

Toto je můj klíčový podnikatelský plán. Poté, co vytvořím vysoce hodnotný 4K video obsah, budu jej lidem nabízet na sociálních sítích a dalších marketingových a vzdělávacích platformách. Pokud uspějeme s tímto kurzem, zpracujeme kurz také v anglickém jazyce a pokusíme se prodávat do celého světa.

Proč jste se rozhodl podnikat a kdo vám nejvíce pomáhá?

Mým dlouhodobým cílem je časová a finanční svoboda a možnost pomáhat smysluplně lidem. Největší oporou a pomocí je pro mne nyní moje manželka.

Dal byste mladým lidem, kteří by chtěli začít podnikat, nějaké doporučení?

Usilovat za každou cenu o vlastní podnikání, které jim může přinést svobodnou finanční a časovou budoucnost. Naslouchat moudrým mentorům a vůdčím osobnostem. Snažit se chovat vždy čestně a jednat upřímně. Soustředit se na užitek pro zákazníka. Strategicky plánovat marketing a všechna svá rozhodnutí. Rozvíjet vytrvalost a odhodlanost a nikdy se nevzdávat. Přesně si počítat rozpočty a zodpovědně plánovat finance.

Máte nějaký návrh na zlepšení podnikatelského prostředí v ČR?

Snažit se maximálně zmírnit byrokratické a daňové zatížení podnikatelů. Vnímat podnikatele jako člověka, který je klíčový pro dlouhodobou prosperitu země a snažit se mu pomáhat. Vysvětlit úředníkům, že právě podnikatelé platí jejich mzdy z daňových a dalších poplatků.

Ne každý má odvahu začít podnikat. Co podle vás lidi od vlastního byznysu nejvíce odrazuje?

Pocit neznáma a nejistoty. Ale je důležité právě tyto strachy překonat a usilovat o vlastní finanční a časovou svobodu.

Jak jste váš projekt financoval?

Zatím z prostředků grantu Komerční banky. Věřím, že projekt může pomoci hodně lidem a bude možné v budoucnu investovat do jeho rozvoje díky úspěšnému prodeji online vzdělávacího video kurzu. 

OHO 6237