Dnes bychom Vám rádi představili letošního výherce grantového programu Nastartujte se, který díky podpoře Komerční banky získal finanční odměnu ve výši 300.000 Kč na rozjezd a rozvoj svého podnikání. Stal se jím projekt Matemág :: Radost z matiky. A tady je rozhovor s letošním výhercem.

Co si myslíte, že rozhodlo o vašem vítězství?
Odborná porota měla k dispozici podrobné materiály o našem projektu a na nich založila své rozhodnutí. Osobně se domnívám, že klíčová byla hlavní myšlenka projektu, která má přesah za 'byznys' samotný. Zároveň jsme skrze své plány mohli doložit, že jsme schopni ji uvést do reality.

Proč jste se přihlásil do projektu Nastartujte se?
Soutěž Nastartujte se nás oslovila, protože díky ní můžeme zlepšit náš projekt, naši výukovou hru Matemág. Účast a vítězné umístění nám pomůže s publicitou, finanční výhra přispěje na zlepšení produktu. A i samotný proces přihlášení nám pomohl zabývat se detailněji různými stránkami projektu.

Od koho, nebo kde, jste se o tomto projektu dozvěděl?
Od Jana Šedo z naší partnerské organizace H-mat, s kterou konzultujeme didaktickou metodiku připravované výukové hry.

K čemu použijete získanou výhru?
Z obecného hlediska na zlepšení hry Matemág. Konkrétně nám výhra může pomoci udělat hru výpravnější - po příběhové, grafické i zvukové stránce. Dále plánujeme vytvořit zpětnou vazbu pro rodiče, aby věděli, jak se dětem daří při hraní. Mezi naše priority též patří příprava jazykových mutací hry.

Můžete stručně popsat váš projekt?
Pracujeme na výukových hrách převážně pro mobilní zařízení. Hlavní z nich je hra Matemág, k ní též zpracováváme sérii menších cvičebnicových aplikací. Matemág je příběhová výuková hra na tablety určená pro děti v první a druhé třídě ZŠ. Hra je postavena tak, aby děti bavila a zároveň aby jim pomohla rozvíjet matematické dovednosti. Vychází z principů a didaktických postupů Hejného metody, která klade důraz na učení skrze radost z vlastního objevování. Určitě se podívejte na bližší informace na www.matemag.cz

Jaké máte další podnikatelské plány?
Naše společnost TechSophia se zaměřuje na efektivní využití technologií ve vzdělávání. Věříme, že kvalitní vzdělání pomáhá lidem si tvořit takovou budoucnost, se kterou jsou spokojeni. Tímto směrem se tedy ubírají naše podnikatelské plány - pracujeme na výukových hrách, videích, pracovních listech, a v obecnějším hledisku na vzdělávacím systému. V nejbližších letech bude našim cílem rozšíření našich vzdělávacích produktů též do zahraničí (včetně projektu Matemág).

Proč jste se rozhodl podnikat a kdo vám nejvíce pomáhá?
Osobně jsem se rozhodl podnikat, jelikož mi to přišlo jako efektivní cesta k proměně - a já doufám, že k zlepšení - světa. Takto to zní ambiciózně, avšak “zlepšit svět” je možné po krůčcích. Nyní se díky našim hrám rozvíjí desetitisíce českých dětí, další kroky nás mohou vést dál. Nejdůležitější osoby pro podnikání kolem mě jsou samozřejmě parťáci z firmy, partneři. Jsme celkem čtyři a dohromady si dokážeme poradit téměř s čímkoliv. A taky se spolu rádi pobavíme a zasmějeme, lidská rovina je nedocenitelná.

Dal byste mladým lidem, kteří by chtěli začít podnikat, nějaké doporučení?
Necítím se moc na nějaké mentorování, je mi 25. Zkrátka to nyní zkouším, tak to asi zkuste taky, pokud vás to láká.

Máte nějaký návrh na zlepšení podnikatelského prostředí v ČR?
Větší přehlednost legislativy, lepší vymahatelnost práva. Takový evergreen. Ne každý má odvahu začít podnikat.
Co podle vás lidi od vlastního byznysu nejvíce odrazuje? Je těžké generalizovat. Mě třeba nahlodává strach z neúspěchu, strach z chyby a z možných ztrát (či ušlých příležitostí). Zas na druhou stranu je podnikání trochu výzva, zábava. A chybování patří k procesu učení.

Jak jste váš projekt financoval?
Velká část financí jsou naše vlastní prostředky (společností TechSophia s.r.o. a H-mat). Další větší kapitolu tvoří předobjednávky a taky dary od veřejnosti a firem - na jaře jsme zorganizovali crowdfundingovou sbírku, ve které nám přispělo přes 600 podporovatelů. Vzdělávací hře pomáhá též na svět Nadace Karla Janečka.

OHO 6249