Zástupkyně AMSP ČR, slečna Martina Belásová, se setkala v průběhu své zahraniční cesty do Rakouska se začínajícím podnikatelem panem Vlastimilem Vodičkou. Pan Vodička byl Asociací do Vídně vyslán prostřednictvím programu Erasmus pro začínající podnikatele (EYE).

vodičkaPrimární cílem tohoto programu je umožnit začínajícímu podnikateli získat znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému nastartování a dalšímu vedení firmy od zkušeného zahraničního mentora – úspěšného, hostitelského podnikatele. Začínající podnikatel je ve Vídni od začátku srpna a zkušenosti zde bude získávat až do ledna příštího roku. Hostitelským podnikatelem pana Vodičky je pan Jürgen FURIAN, podnikatel s dlouholetými zkušenostmi v oblasti star-upů. Pan Vodička se během proběhnuvších tří měsíců podílel na organizaci největší středoevropské startupové akce – Pioneers Festival. Byl součástí týmu, který vybíral ty nejzajímavější a nejperspektivnější start-upy. Období, před konáním festivalu popisuje jako velmi náročné, přičemž pracovní víkendy nebyly výjimkou. Nicméně díky účasti na festivalu měl přímou možnost setkat se s investory, ale také s projekty, se kterými by v budoucnu mohl navázat kooperaci. Jeho působení se se skládá ze dvou hlavních činností: v zapojení se do běžného pracovního procesu v organizaci, ale také z rozvíjení vlastního projektu a vyhledávání dalších příležitosti a možností spolupráce. Pobyt začínajícího podnikatele bude na začátku ledna končit, nicméně už teď je jasné, že ve Vídni bude pokračovat i po skončení Erasmu.

ICEvelkelogo