Svou cestou je platforma AMSP ČR, která od roku 2013 propojuje začínající podnikatele. Cílem je oživit chuť mladé generace začít podnikat a nebát se vzít odpovědnost za vlastní firmu do svých rukou. Za tu dobu se podařilo vytvořit pod střechou asociace unikátní sdružení více jak dvou tisíc mladých lidí, kteří se pravidelně schází, vyměňují si zkušenosti a vzájemně spolu obchodují. Bez funkcionářských proslovů, bez politiků, vzpomínek na minulost a bez pracovních výborů. Zato s konkrétními produkty, mezinárodními vztahy a novými technologiemi. Nezůstáváme pozadu ani v roce 2017 a chystáme s našimi partnery rekordní výčet aktivit.

 

Hlavní aktivity platformy AMSP ČR Svou cestou/Young Business v roce 2017:

Jarní porce inspirace, Předvánoční porce inspirace

Porce inspirace je formát, který Svou cestou – Young Business (AMSP ČR) pořádá ve spolupráci s Komerční bankou a JA Alumni již od roku 2014. Formát má celkem dvě edice – jarní a předvánoční. Cílem akce je představit mladé nadějné podnikatele z různých oborů a regionů a získat jejich náhled na konkrétní podnikatelské téma. Nedílnou součástí workshopu je vždy i interaktivní diskuze a networking.

Innovation Camp

Innovation Camp je intenzivní vzdělávací workshop určený studentům VŠ, zaměřený na rozvoj podnikatelských dovedností, jehož partnerem je Komerční banka. Trvá 10-12 hodin a celý probíhá ve formě soutěže. Studenti rozdělení do týmů řeší reálný podnikatelský problém, který zpracovávají formou inovativního podnikatelského řešení. Týmy mají v průběhu dne k dispozici mentora, který se studenty během dne konzultuje a snaží se je nasměrovat tím správným směrem. Důraz bude kladen na sestavení business plánu, čemuž bude uzpůsobeno zadání, přednášky expertů během dne i hodnotící kritéria. Tyto nabyté zkušenosti můžou účastníci využít například při podávání přihlášky do programu Nastartujtese.cz. Svoje řešení studenti na konci dne prezentují odborné porotě, potenciálním investorům, a snaží se je přesvědčit o jedinečnosti a přínosnosti svého projektu. Vítězný tým získá konzultace odborníka, který jim pomůže.

Industry Spotlight

Interaktivní formát, jehož cílem je přiblížit začínajícím podnikatelům charakter a specifika různých oborů prostřednictvím kompetentních hostů z řad odborníků i samotných podnikatelů. Hosté si z akce odnesou nejen základní fakta o daném oboru, ale i první cenné kontakty na key opinion leadery a příležitost zorientovat se v příležitostech, které v sobě segment skrývá. Součástí eventu již tradičně bude i networking, protože se dá předpokládat, že se na daných akcích budou koncentrovat lidé s podobným a komplementárním zaměřením.

Nastartujte se

Pokračujeme dalším ročníkem grantového programu, který vyhlašujeme společně s Komerční bankou. Více jak 500 tis Kč získávají nejlepší podnikatelské nápady mladých, začínajících podnikatelů, tzv. „Start-ups“. Více na www.nastartujtese.cz.

Coffee Talks

Populární, neformální povídání začínajících podnikatelů s úspěšnými vrstevníky mají za sebou již stovku uskutečněných setkání ve všech regionech a pro velký zájem pokračujeme i v roce 2017.

A protože jsme vyhlásili Rok venkova 2017, chceme se věnovat rovněž začínajícím firmám v obcích. Připravujeme proto uskutečnění šesti regionálních akcí, spočívajících v setkání skupiny začínajících podnikatelů s místními, regionálními a úspěšnými drobnými podnikateli.