Program Erasmus pro začínající podnikatele (EYE) je nejenom o možnosti našich mladých, začínajících podnikatelů vycestovat do zahraničí, ale recipročně také o přijímání jejich zahraničních kolegů našimi zkušenými mentory.

jedličkaSlečna Martina Belásová měla v minulých dnech možnost setkat se v Praze, v sídle společnosti Finanční gramotnost o.p.s., s panem Svatoplukem Jedličkou a panem Lubošem Síbertem. Pan Jedlička se v minulosti zaregistroval do programu EYE jako hostitelský podnikatel a jeho hlavní motivací pro účast bylo předat a sdílet své dlouholeté znalosti a zkušenosti s mladým, začínajícím podnikatelem/podnikatelkou. Nakonec si na dvouměsíční pobyt ve své společnosti vybral pana Siberta z Humenného na Slovensku, absolventa FF Univerzity Pavla Jozefa Šafaříka v Košicích. Hlavním důvodem bylo souznění se zamýšleným oborem podnikání mladého nadějného podnikatele.

Během pobytu se pan Síbert zapojil do běžného pracovního procesu ve společnosti, měl možnost průběžně si konzultovat svůj podnikatelský záměr, a nad to mu bylo umožněno absolvovat kurz projektového managementu a následně i získat certifikát projektového manažera. Pan Jedlička mu poskytnul cenné rady a postřehy, které bude moci pan Síbert využít v budoucnosti při rozjezdu svého vlastního podnikání. Oba pánové si spolupráci velmi pochvalovali, shodli se na tom, že byla pro ně velmi přínosná a hodnotná a do budoucna spolu chtějí i nadále spolupracovat.

ICEvelkelogo