Jedním z hlavních témat letošního Evropského hospodářského kongresu (EHK Katovice 2017) byly start-upy a scale-upy (začínající a rychle se rozvíjející podniky). V Katovicích byla během Evropského hospodářského kongresu zorganizována prezentace startupů v jedné budově kongresu. Na Evropských hospodářských dnech „START UP DAYS“ představilo svůj záměr se aktivně zapojit do oblasti byznysu na 100 začínajících firem. Šest nejvíce progresivních polských firem pak uspělo v konkurzu s názvem „Startup Challenge“.

vpvp

 

Vznikající firmy se profilovaly zejména v oborech jako je robotika a automatizace, digitalizace, řízení a analytika, energetika, doprava, průmysl, logistika, lékařství, automobilový design, nebo volnočasové aktivity. Své místo mělo i téma zaměřené na ekologii. Zatím okrajově byla zmiňována oblast oběhového hospodářství (circular economy). [1]

Letošní Evropský hospodářský kongres byl rekordním s ohledem na počet účastníků, který dosáhl více než 8,5 tisíc osob. Z toho participantů na dnech „START UP DAYS“ bylo cca 2,5 tis.

Např. zástupci společností ING, InnoEnergy i EUVIC potvrzovali zkušenost, že scale-upy generují velké množství nových pracovních míst za průměrně vyšší mzdy a jsou schopni zaměstnat i více osob ze znevýhodněných skupin. Zároveň zmínil, že start-upy mají na hospodářských kongresech evropského významu jako jsou Katovice své místo, neboť je jim umožněn kontakt s velkými hráči na vnitřním trhu EU na jednom místě.

PL v této agendě ctí vyvíjející se evropskou pozici s podporou pouze evropských platforem, které pomáhají evropské ekonomice. V PL se jedná o znovu objevenou oblast podpory podnikání. Polsko si uvědomuje, že je třeba posílit přímé vazby příslušných zainteresovaných subjektů, zejména podnikatelů a sdružení začínajících a nových rychle rostoucích podniků s cílem zlepšení prostředí pro začínající a rychle se rozvíjející podniky v Evropě, jejichž rozvoj napomáhá snižování míry nezaměstnanosti zejména mezi mladými lidmi.

Druhým respektive z polského pohledu prvním důvodem k podpoře iniciativ pro začínající a rychle se rozvíjející podniky je přístup k evropským finančním prostředkům. V oblasti úvěrů a záruk je důležité využití zdroje EFSI prostřednictvím EIB/EIF; na podporu mikropůjček a sociálně zaměřeného podnikání funguje od roku 2014 projekt EaSI; dále SME instrument, který zpřístupňuje inovační podporu z rámcového programu Horizont 2020; pan-evropský fond fondů rizikového kapitálu.

PL monitoruje, že iniciativa si žádá další opatření v oblasti odstraňování bariér na trhu, např. hovoří se o daňových opatřeních, shromažďování a analýze dat o strat-upech a scale-upech, obchodní politice, rozšíření činnosti Enterprise Europe Network o specializované poradenství, rozšíření programu Erasmus pro mladé podnikatele na inkubátory, rozvoj technologických center (KICs EIT) i úpravy programu Horizont 2020.

Zdroj:

EHK Katovice 2017 - panel na téma budoucnost financování v rámci EU v programu 11.5.2017; panel „START-UPS- A NEW BUSINESS CULTURE“ v hlavním programu 10.5. 2017

[1] Z pohledu financování je pro letošní rok z programu Horizont 2020 vyčleněno cca 650 mil.eur na projekty oběhového hospodářství.