Ve dnech 14. a 15. 09. 2017 se uskutečnilo v italské Boloni poslední mezinárodní jednání v rámci projektu ENTREPRENEURS7x21 (program ERASMUS+). Během jednání byly zhodnoceny proběhnuvší aktivity a také byly zmíněny deadliny posledních chybějících aktivit.

Vzdělávací materiály vytvořené v rámci projektu jsou k dispozici zdarma v češtině na e-learningové platformě http://beti.lt/entrepreneurs/

Na této platformě naleznete také případové studie – reálné, inspirativní příběhy podnikatelů z šesti evropských zemí.

Foto 1

Foto 2