Stejně jako každý rok, i letos se bude v prosinci vyhlašovat ocenění Farma roku, které uděluje Asociace soukromého zemědělství ČR. Loňský titul putoval na Farmu u lesa rodiny Šonkových do Sudoměřic u Bechyně. Vyhlášení výsledků tohoto klání, jehož cílem je představit široké veřejnosti prostřednictvím příběhů jednotlivých farem smysl, podstatu a přínosy rodinného hospodaření, proběhlo v polovině prosince v pražském Divadle ABC. Kromě několika stovek sedláků si nenechala tuto slavnostní událost ujít ani řada významných hostů v čele s kardinálem Dominikem Dukou.

farma roku
Hlavním cílem soutěže Asociace soukromého zemědělství ČR Farma roku je ukázat široké zemědělské i nezemědělské veřejnosti, že český sedlák hospodařící na své rodinné farmě může být nejen úspěšným podnikatelem a spokojeným člověkem, ale i hrdým a svobodným občanem, který pozitivně ovlivňuje svou obec a region.

Soutěže se každoročně účastní hospodáři z různých regionů ASZ s různorodou charakteristikou, strukturou či velikostí usedlostí. Pokaždé tak máme možnost se znovu přesvědčit, že velikost podniku není pro úspěšné hospodaření farmy tím nejpodstatnějším faktorem a ani letošní soutěž nebude v tomto smyslu výjimkou. Každá rodina hospodařící na své farmě, každý hospodář má konkrétní, jasnou a životaschopnou představu o tom, jakým směrem chce svou farmu vést a rozvíjet. Je zřejmé, že šikovný sedlák si dokáže najít svou cestu a umí využívat konkrétních podmínek své oblasti či regionu k úspěšnému podnikání.

Pokud se týká podmínek soutěže Farma roku, jsou velmi jednoduché a transparentní. Do soutěže se může přihlásit každý člen ASZ, vyjma členů hodnotící komise, a to bez ohledu na výrobní zaměření, velikost farmy či přírodní podmínky, v nichž hospodaří. Přihlášená farma je pak hodnocena v pěti kritériích, kterými jsou celkový vzhled farmy, organizace práce, ekonomické výsledky, zamýšlený rozvoj a zapojení rodiny do chodu farmy.

Úspěšné farmy, které se umístí na prvních místech, jsou v rámci slavnostního vyhlašování výsledků mimo jiné oceněny i zajímavou finanční hotovostí.

informace o předchozím ročníku zde – Farma roku na rokvenkova.cz