Svou cestou – Young Business, jeden z interních projektů Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), získává nového partnera v podobě vzdělávací organizace Digiskills. Projekt Svou cestou – Young Business nově zpřístupňuje prostřednictvím Digiskills microlearningová videa, která pomohou začínajícím podnikatelům s jejich digitálním vzděláváním. Jednou za dva týdny přijde registrovaným začínajícím podnikatelům newsletter odkazující na kurz zcela zdarma.

„Spolupráci s Digiskills velmi vítáme a startujeme tak širší součinnost na rok 2019, který budeme věnovat intenzivní osvětě k digitálnímu podnikání, a to nejen pro začínající podnikatele, ale i pro všechny další segmenty drobného podnikání tak, aby se digitalizace nebály a uměly naplno využít jejího potenciálu ve prospěch svého vlastního podnikání“, uvádí generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová.

Uživatelé budou mít k dispozici kurzy zaměřené na práci s informacemi, plánování a práci s kalendářem, služby a aplikace, které lze využívat hlavně na mobilním telefonu a jiné. Díky tomu získají přehled o aktuálních trendech v oblasti digitalizace a zároveň budou moci aplikovat tyto tipy do své praxe.

“Jednotlivá videa jsme vybírali na základě toho, co nejenom začínající podnikatelé můžou během své práce využít ke zjednodušení práce, ale především k větší efektivitě. Věříme, že se formát krátkých kurzů bude líbit,” zhodnotil spolupráci Filip Dřímalka, odborník na oblast digitalizace v České republice. Každý kurz obsahuje sérii několika krátkých videí, jejichž délka většinou nepřesahuje více než dvě minuty. “Neznám moc rychlejších způsobů, jak své vědomosti rozšířit takto interaktivní a jednoduchou formou,” dodal zakladatel Digiskills.

Digiskills je soukromá vzdělávací organizace zaměřená na digitální transformaci a inovaci vzdělávání ve firmách. To vše za pomoci microlearningových videí, inspirativních přednášek a workshopů nebo inovačních eventů.

Videoukázku si nyní můžete pusit bez jakékoliv registrace: