Peníze jsou určeny hlavně malým a středním podnikům, další kolo příjmu žádostí odstartuje už v říjnu. Předností Pražského voucheru je dostupnost, pravděpodobnost získání financí je vyšší než v jiných dotačních či grantových programech pro podnikatele. Dotace navíc pokrývá až 85 procent nákladů. Byrokracie spojená s žádostí je minimální – stačí elektronicky vyplnit několik krátkých formulářů.

Žádost o voucher může společnost předložit pouze tehdy, pokud v den předložení žádosti uplynuly od zápisu společnosti do veřejného (obchodního) rejstříku nejvýše tři roky. Tato podmínka neplatí pouze v případě, že žádáte o podporu v rámci voucheru na inovační projekty.

Hodnota voucheru je individuální u každého projektu. Jeho hodnota se pohybuje v rozmezí od 75 tis. Kč do 2 mil. Kč v závislosti na celkové výši rozpočtu projektu žadatele.

Více informací naleznete na webu https://prazskyvoucher.cz/

prazsky voucher