Vyplatí se malým a středním podnikům digitalizovat výrobu? V 70. letech kolovala v Německu jako vtip otázka, co je nejrychlejší a nejspolehlivější metoda, jak poslat malou firmu do konkurzu. Správná odpověď nebyla alkohol, ženy nebo herní vášeň, ale nasazení výpočetní techniky. Firmy jako např. Nixdorf přemlouvaly podnikatele k nasazení výpočetní techniky bez schopnosti pomoci se systémovou analýzou a při optimalizaci procesů ve firmě. Toto vedlo hlavně ke zvýšení provozních nákladů a personálu bez zásadního vlivu na produkci a ziskovost.

Toto nebezpečí platí pro malé a střední podniky i dnes. Technologický progres je stále rychlejší a každá investice se musí amortizovat. To znamená, že právě malá firma musí velmi dobře analyzovat poměr velikosti investic, délku jejich amortizace a skutečný vliv těchto investic do digitalizace výroby na konečnou produktivitu, úsporu personálu a celkový zisk firmy.

Na tyto a další otázky se pokusí naše konference „Vyplatí se malým a středním podnikům digitalizovat výrobu“ hledat odpovědi. Z rozhovorů s našimi podnikateli víme, že technologicky nezávislá podpora rozhodovacího procesu je pro ně velmi důležitá a že nákup HW a SW řeší jen část jejich problému.

Na místě jsou také obavy o správnou ochranu duševního vlastnictví firem, které se při zavádění digitalizace nutně přenáší na poradenské či dodavatelské firmy. Tento problém je pro velké firmy, které disponují vlastním právním oddělením minimální, ale pro malé a střední firmy může být zásadní.

Abychom si správně rozuměli, AMSP ČR aktivně podporuje digitalizaci a nástup nových technologií. Právě proto chceme v rámci konference realizovat mezi malými a středními firmami, poradci a dodavateli dialog, který bude řešit skutečné problémy v reálných podmínkách českých malých a středních podnicích.

 

Těšíme se na vaši účast!
Karel Dobeš, místopředseda představenstva AMSP ČR
Vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou GNSS agenturou GSA

 

ZPRAVODAJ KE STAŽENÍ ZDE

RDP kveten