Znáte crowdfunding (shánění finančních prostředků oslovením veřejnosti)? Víte o co se jedná? Jak funguje crowdfundingová kampaň? Jaké jsou druhy, způsoby, výhody či rizika financování formou crowdfundingu? Tyto a mnohem více informací naleznete uvnitř článku.

crow funding

Co je to crowfunding?

Crowdfundingem se rozumí způsob získávání finančních prostředků pro určitý účel, projekt nebo podnikatelský záměr, a to od široké veřejnosti, tedy velkého počtu osob (crowdu), obyčejně po malých částkách a v relativně krátkém časovém úseku. Jinak řečeno, crowdfundingem je vytvoření skupiny osob z řad veřejnosti, za účelem společného financování určitého projektu či podniku. Je to jedna z nejnovějších a nejvýkonnějších metod, kterou podnikatelé, startupy a vlastníci společností po celém světě využívají k získávání potřebného kapitálu. Crowdfunding probíhá online na internetu a je úzce navázán na sociální sítě, které jsou často pilíři marketingu při získávání investorů do crowdfundingové kampaně.

Jaké jsou výhody crowfundingu?

  • jedná se o transparentní mechanismus získávání finančních prostředků; odpadá komplikovaný systém poplatků častých v rámci tradičního financování
  • možnost získávání finančních prostředků bez překážek a bariér tradičního financování
  • dosažitelnost finančních prostředků pro všechny
  • účastnit se může každý jak na investorské, tak zákaznické straně
  • možnost poskytování finančních prostředků kreativním nekonvenčním projektům
  • investování na základě vlastního přání a bez prostředníka
  • každý může být v roli bankéře a rozhodovat sám o svých investicích
  • zapojení investorské komunity do podnikatelských plánů, což může napomoci k rozvoji nového produktu či služby a poskytne nezbytnou zpětnou vazbu
  • rozdělení investičního rizika v rámci “crowdu”
  • propagační a marketingové výhody online platforem, kde se projekty představují, spočívající především v představení produktu či nápadu široké veřejnosti

Chcete se dozvědět více o crowfundingu? Zaregistrujte se ZDARMA do projektu Svou cestou – Young Business a napište si o bezplatné zaslání el. verze příručky o crowfundingu!