Smluvní vztahy představují pro živnostníky integrální součást činnosti – často poskytují služby právě skrze smlouvu o dílo. "Smlouva o dílo je právním vztahem, jímž se zhotovitel zavazuje provést na své náklady a nebezpečí určité dílo, jež se objednatel zavazuje převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu. Vyznačuje se přesným určením odpovědnosti stran a řeší i otázku víceprací. Avšak i tímto druhem smlouvy si může nejeden živnostník přivodit celou řadu komplikací, není-li dostatečně pozorný," upozorňuje Zdeněk Tomíček, místopředseda Asociace malých a středních podniků ČR.

K přetrvávajícím nedostatkům obecně se řadí nedostatečné oprávnění podepisujících subjektů – zde je nutné si zkontrolovat, zda osoba jednající za druhou smluvní stranu je k jednání skutečně oprávněna. Důležitou roli může ve smlouvě hrát i úprava tzv. subdodávek, tedy spolupráce s třetími osobami, které nejsou smluvními stranami.

Celý článek naleznete na https://boleslavsky.denik.cz/poradna-podnikani/radime-drobnym-podnikatelum-zivnostnik-a-smlouva-o-dilo-20191021.html