Komplexní informace o ochraně průmyslového vlastnictví v České republice i zahraničí získali účastníci na semináři organizovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a Technologickou agenturou ČR. Cílem bylo nabídnout zástupcům zainteresované veřejnosti z podnikatelské a akademické sféry jak informace o patentové ochraně českých výrobků v České republice i zahraniční, tak také pohled úspěšně patentujících podnikatelů z praxe.

Celý článek naleznete zde:
https://www.zakazka.cz/jak-efektivne-chranit-sva-prumyslova-prava/