Hlavní projekt AMSP ČR pro rok 2020 navazuje na úspěšné předchozí projekty: Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018 a Rok digitálního podnikání 2019.

 

Logo RMP 2020

Cíl projektu:

RŮST – z živnostníků malé firmy, z malých firem střední firmy

2 hlavní cílové skupiny:

Živnostníci

Rozvinout ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ – zjednodušit a stabilizovat podnikání. Podpořit, aby se z živností stávaly malé podniky.

Malé a střední podniky

Optimalizovat výrobní programy k FINÁLNÍMU PRODUKTU a k vyšší PŘIDANÉ HODNOTĚ, zvýšit konkurenceschopnost.

 

Témata projektu:

1. ZJEDNODUŠENÍ PODNIKÁNÍ – LEGISLATIVNÍ A DAŇOVÁ PODPORA

2. DIGITALIZACE A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST, ONLINE NÁSTROJE PRO PODNIKÁNÍ

3. INOVACE, NOVÉ TECHNOLOGIE

3. RODINNÉ PODNIKÁNÍ JAKO STABILIZÁTOR NÁRODNÍ EKONOMIKY

4. EXPORT

5. NOVÉ TRENDY V PODNIKÁNÍ


Aktivity v průběhu roku:

Konference
Semináře
Přednášky
Workshopy
Webináře
Videa
Podcasty
Průzkumy
Analýzy
Rozhovory
Medializace
Zpravodaje

* Rok malého podnikání 2020 naplňuje Cíle udržitelného rozvoje

AMSP ČR se svou činností v projektu soustředí na vyšší ekonomickou produktivitu, a to především zaměřením se na odvětví s vysokou přidanou hodnotou (SDGs 8.2); a na politiky, které podporují vznik a růst mikropodniků a MSP (SDGs 8.3). AMSP ČR tak přispívá k podpoře trvalého, inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu (SDGs Cíl 8).


Realizátor projektu: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Oficiální zahájení projektu: 1. 1. 2020

Cílová skupina: OSVČ, MSP a spolky

Generální partneři projektu: Komerční banka, Škoda Auto

Partneři projektu: Google, IPSOS, Facebook, Siemens, Mastercard

Univerzitní podporovatelé: univerzitní platforma AMSP ČR

Harmonogram všech aktivit bude postupně zveřejňován.