V pondělí 9. března 2020 byl vládou schválen národní program Úvěr COVID. Cílem je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Dne 13.3.2020 zveřejnila ČMZRB předběžnou výzvu k tomuto programu s bližšími informacemi, pro koho je určen a za jakých podmínek lze toto financování získat.

 Více informací zde:
https://www.cmzrb.cz/zverejnili-jsme-predbeznou-vyzvu-s-blizsimi-informacemi-k-uveru-covid/