Předkládáme všem podnikatelům velmi cenné rady krizových manažerů, které zpracoval náš kolektivní člen – Česká asociace interim managementu. Cílová skupina: české malé a střední podniky, zejména výrobního charakteru.

Struktura dokumentu:

Nastala krize – Potlačení paniky – Velení – Získávání a přenos informací – Obchod a prodej – Plánování zakázek – Technická příprava – Nákup a zásobování – Logistika – Výroba, kooperace – Expedice – Poprodejní servis, reklamace – Ekonomika, finance – Personalistika – Interní komunikace – Systém řízení jakosti – Externí projekty – Kritická infrastruktura – Externí komunikace, PR – ICT systémy

Viz příloha: CAIM- Krizové řízení a koronavirus

 

Současná situace ve firmách, především výrobních, a návrh opatření AMSP ČR

Viz příloha:  AMSP ČR-stav a doporučení Coronavir k 18.3.2020