Ošetřovné pro živnostníky – bude administrováno u MPO přes Živnostenské úřady, denní dávka 424,- Kč (ca 14.000,- Kč/měsíc), pro děti 6-13 let, OSVČ vyplní jednoduchý formulář, doloží, že má dítě a jeho manžel/-ka nečerpá nemocenskou v zaměstnaneckém vztahu. Doručuje se datovou schránkou nebo osobně na ŽÚ, MPO následně proplácí (začátkem měsíce).

MPSV prodlužuje ošetřovné po dobu mimořádného opatření bez výuky na školách. Návrh výše jde k projednání do Poslanecké sněmovny, nově stanovuje věk dítěte s nárokem na ošetřovné do 13 let, náhrada 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Nově platí i pro rodiny a denní stacionáře dotčené rozhodnutím vlády o uzavření objektů (školy, stacionáře apod.). Platí zpětně za každý kalendářní den.

Vláda připravuje podporu ochrany zaměstnanosti (tzv. antvirus), kde přispěje firmám na mzdy k ochraně pracovních míst 1) v případě karantény, kdy zaměstnanec byl v karanténě a čerpal 60 % nemocenskou, kterou mu hradil zaměstnavatel prvních 14 dní – vše bude refundováno zpět zaměstnavateli; 2) všechny firmy, které jsou dotčeny rozhodnutím vlády o uzavření provozů a vyplácí 100 % náhrad mezd zaměstnancům, dostanou zpět od vlády 80 % těchto nákladů. Celkem se toto opatření dotýká ca 100.000 osob, celkové náklady 1,1 mld. Kč.