Na základě častých dotazů od řady členů v návaznosti na odpuštění minimálních záloh OSVČ na půl roku přinášíme výklad ČSSZ:

Vyloučenými dobami jsou doby, po které trvala tzv. sociální událost bez výdělku, např. doba dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o dítě do čtyř let věku nebo péče o závislou osobu aj. Význam vyloučených dob spočívá v tom, že při stanovení výše důchodu se počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků. Tím se docílí toho, že při výpočtu příjem nebude tzv. „rozmělňován“. Vyloučené doby tedy mají na výši důchodu pozitivní dopad. Neposouvá se tím ani o půl roku odchod do důchodu, neboť se jedná o pojištěnou dobu.

Zdroj: ČSSZ