Na TK vlády 26.3.2020 bylo oznámeno následující:

 • Finanční podpora 15.000 Kč měsíčně pro OSVČ s podnikáním na hlavní činnost, které musely uzavřít své provozovny či jim byla znemožněna činnost v souvislosti s opatřením vlády. Výplatu budou zajišťovat finanční úřady. Podmínky budou zveřejněny v pondělí 30.3.2020. Bude provázáno s dávkami v hmotné nouzi MPSV k vyloučení duplicit. Částka se již nebude danit.
 • Zákon o spotřebitelském úvěru – schválen záměr zjednodušit zejm. pro OSVČ postižené koronavirovými opatřeními systém splácení úvěrů, a to snížením či odložením splátek
 • Vstřícnost bank – MF jedná se zástupci všech komerčních bank o vydání tzv. bankovního balíčku, ideálně se stejnými podmínkami, který by se týkal možnosti odložení splátek úvěrů o min. 3 měsíce, dále snížení či odpuštění úroků z úvěrů zejm. pro OSVČ a MSP. Čeká se na výsledek jednání bank.
 • Insolvence – Ministerstvo spravedlnosti jedná s Českou bankovní asociací a soudy o úpravě insolvenčního zákona ve smyslu požádání o prodloužení oddlužení dlužníků, zároveň se jedná o moratoriu na podávání nových insolvenčních návrhů – čeká se na návrh České bankovní asociace a VŠE v příštím týdnu (bude projednáno ve stavu leg.nouze)
 • Exekuce – vyjednává se o možnosti odložení či prodloužení lhůt, zpracovává se návrh formuláře žádosti zejm. pro OSVČ
 • Ošetřovné pro OSVČ – definitivně schváleno vládou ve výši 424,- Kč/den, max. 13.144 Kč/měsíc, pro všechny děti do 13 let bez spodní věkové hranice. Žádat se bude u živnostenských úřadů jednoduchým čestným prohlášením, že manžel/-ka  již nečerpá (elektronicky nebo osobě), a to s platností po celou dobu uzavření škol
 • Kurzarbeit i pro OSVČ se zaměstnanci – OSVČ zaměstnávající další osoby může využít režimu tzv. kurzarbeitu (program Antivirus u MPSV)
 • Program COVID II. – příjem žádostí spouští ČMZRB v pondělí 30. března 2020, dostupnější pro OSVČ a mikrofirmy – obdoba COVID (bezúročný úvěr, roční odklad splátek, 2 roky splatnost), jednodušší režim, spodní hranice je již od 10.000 Kč (do 15 mil. Kč), klient žádá u své banky, ČMZRB dává záruku (úhrada úroků)
 • Hotely a penziony – uvolnění á la ubytovny či školní zařízení – pro všechny osoby, které budou chtít ubytovat za účelem obchodní či podnikatelské činnosti i cizincům s povolením k pobytu
 • Spojujemecesko.cz – online tržiště pro firmy a podnikatele spuštěné dnes ve spolupráci agentury Czechinvest, Ministerstva zdravotnictví a SP ČR
 • Zemědělci – spuštěna podpora k zajištění potravinové soběstačnosti – skrze PGRLF pro zemědělce, potravináře, lesníky); vyjednává se akceptace dalšího odložení či snížení splátek apod.
 • Zdravotní zákon – rozhodnutí vlády spadají pod zákon o ochraně veřejného zdraví, nikoli krizový zákon - vláda chce jasně pomáhat, ale zamezit spekulativním návrhům (viz kauza Diag Human) týkajícím se např. ušlého zisku či náhrady škod. Pandemická krize se týká ochrany zdraví, opatření mohou být vydávána i po skončení nouzového stavu. Krizový stav byly například povodně, kdy byl někomu zabrán majetek (zbourán dům) nebo pracovník poslán na jiné práce, to se v opatřeních k pandemické krizi nečiní.

 

Více na: 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-dalsi-kroky-na-podporu-podnikatelu-a-zivnostniku--253634/