Vláda rozhodla o jednorázovém příspěvku OSVČ na hlavní i vedlejší činnost ve výši 25.000 Kč, kteří byli postiženi dopady v souvislosti s opatřeními vlády. Týká se nejen OSVČ, ale i dalších svobodných povolání dle spec. zákona (umělci, lékaři apod.), přivýdělků invalidních důchodů, starobních důchodců, rodičů, příp. lidí pečujících o další osoby.

Podmínkou je prokázání poklesu příjmů minimálně o 10 % v porovnání příjmů za 1-3/2019 a za 1-3/2020. Týká se i podnikatelů podnikajících jen část roku (min. 1 měsíc s tržbou aspoň 15.000 Kč) nebo za celorok s tržbou aspoň 180.000 Kč. Rozhodné období je 12.3.2020 do konce dubna 2020. Půjde o bonus, který budou spravovat finanční úřady prostřednictvím jednoduchého el. formuláře A4, kde budou identifikační údaje osoby + čestné prohlášení, že nepobírá jinou podporu (nemocenská apod.), dále číslo bankovního účtu, telefon, e-mail, podpis. Bude možnost i vyplnění tištěného formuláře a odevzdání do sběrného boxu na příslušném FÚ. Tento příspěvek bude bonus sledovaný zcela odděleně od dalších daňových nedoplatků, nebude předmětem výkonu rozhodnutí (exekucí) apod.  Návrh jde do poslanecké sněmovny 7.4.2020 k projednání v režimu legislativní nouze.