Mění se podmínky podnikání v cestovním ruchu airbnb – ukládá se povinnost sdílet informace ze živnostenskými úřady a všechna data mohou žádat  hygienické stanice, cizinecká policie apod., a to ihned po otevření hranic (souvisí s chytrou karanténou).