Zavádí se speciální zákon na ochranu nájemníků, kteří se dostanou do finančních potíží v návaznosti na opatření vlády  a nebudou moci splácet nájemné z bytu. Po dobu stavu nouze nebude možno jim dát výpověď. Dluh jsou nájemníci povinni splatit do 31. 5. 2021.