Uvolnění rekreačních individuálních sportů od zítřka 7.4.2020

Vláda dnes 6.4.2020 schválila uvolnění režimu rekreačních volnočasových individuálních sportů, a to venkovních. Individuální běh, jízda na kole v lese bude povolena bez roušky. Je třeba dodržovat nadále 2 m odstup.

Uvolnění sběru a výkupu surovin vč. kompostáren od zítřka 7.4.2020

 

Uvolnění vstupu do hobbymarketů, stavebnin, železářství, servisů jízdních kol apod. od čtvrtka 9.4.2020

 

Další uvolňování maloobchodních prodejen je podmíněno situací s vývojem nákazy v ČR po Velikonocích

 

Přísnější hygienická pravidla doprovázejí uvolněné režimy

Zákazníci v otevřených obchodech musí dodržovat min. 2m odstup (mimo rodiny, doprovodu ZTP apod.), současně musí prodejny povinně zabezpečit u vchodu i východu dezinfekční prostředky pro zákazníky, jednorázové igelitové rukavice a dále zóny pro zákazníky s 2m odstupem uvnitř (fronty u pokladen) i venku. Vyvěšeny musejí být informace zákazníkům – ty poskytne MPO, MZDR nebo Úřad vlády během úterý/středy (7.-8.4.2020) na svých webových stránkách jako hotový leták k vytištění.

Odklad vrácených plateb cestovních kanceláří

Sněmovna zítra 7.4.2020 projedná na návrh MMR odklad vrácených plateb uhrazených zákazníkem u cestovních kanceláří a agentur, které nemají zdroje na vratky (již uhrazené pobyty v hotelích, letenky leteckým společnostem apod.). Zaplacená částka bude nabídnuta zákazníkovi formou poukazu (voucheru), ve stejné hodnotě, který bude moci vyčerpat do 31.8.2021 nebo po skončení ochranné lhůty si nechat proplatit. Zároveň do 31.8.2021 běží ochranná lhůta pro CK. Voucher mohou odmítnout senioři a ZTP. Cílem vlády je odvrátit celkový kolaps českých cestovních kanceláří.

Povolené výjezdů do zahraničí od 14.4.2020

Dnešní (6.4.2020) usnesení vlády mění režim výjezdů občanů do zahraničí za účelem nezbytně nutných aktivit – služební cesta, montáž, technická oprava, návštěva lékaře nebo příbuzného. Po návratu do ČR je povinná 14ti denní karanténa. Podrobnosti oznámí ministr vnitra 7.4.2020 na své tiskové konferenci.

NERV – obnovení činnosti

MPO navrhuje obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády – na dnešním zasedání vlády (6.4.2020), odloženo na 8.4.2020.

 

Moratorium nájemné

Vláda schválila 6.4.2020 změnu moratoria pro firmy v nájmu, které byly postiženy opatřením vlády ke koronaviru (od 12.3. zavřené provozovny, maloobchod, služby apod.), o odkladu nájemného do 30.6.2020 s platností od 12.3.2020 s tím, že ochranná doba pro ně je po dobu téměř 2 let, do 31.3.2022. Změnou je, že moratorium se nebude vztahovat na služby (ty musí nájemník uhradit), ale pouze na čisté nájemné. V této ochranné době do 30.6.2020 nemůže pronajímatel dát nájemci výpověď z důvodu neplacení nájemného. V jednání je participace všech 3 stran (pronajímatel, nájemce, stát), hledá se cesta po vzoru Slovenska, prostor do do 30.6.2020. Otázkou zůstává, kdo bude tyto úkony ve státní sféře administrovat.

Program COVID pro pražské podnikatele

Připravuje ČMZRB, obdoba COVID II., spuštěn bude do Velikonoc, přes 500 mil. Kč uvolňuje Magistrát hl.m.Prahy a dalších 400 mil. Kč MPO, celkem je alokováno 4-5 mld. Kč na 2 výzvy. Jde o úvěr, tedy nebude schválen pro firmy se záporným vlastním kapitálem, nulovým majetkem nebo s fatálními problémy už z loňského roku apod.

Program COVID pro velké podniky

Připravuje ČMZRB pro podniky nad 250 zaměstnanců, spuštěn bude 12.4.2020, příjem žádostí u ČMZRB se předpokládá v 2.polovina dubna 2020, celková alokace bude min. 20 mld. Kč.

Ošetřovné pro OSVČ

MPO přijalo celkem 37.000 žádostí za 4 dny, vše elektronicky, na konci tohoto týdne (9.4.2020) se začne proplácet tak, aby do 25.4.2020 bylo vše žadatelům zaplaceno. Více informací a formuláře zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/