Praha, 7. 4. 2020. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se připojuje k výzvě spolu s Hospodářskou komorou ČR, Svazem měst a obcí ČR, Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů ČR, ICT unie a Iniciativou Podejto.cz. Speciální podporu výzvě přislíbila společnost SYSCAE, která je připravena vybavit zdarma ochrannými štíty pracovníky

CzechPOINTů.

Občané mohou zřizovat datové schránky na počkání a bezplatně i v době nouzového stavu. Ministerstvo vnitra přijalo výzvu místopředsedy výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a místopředsedy ODS Martina Kupky, aby ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví upravilo úřední hodiny na CzechPOINTech a umožnilo tak rychlé založení datové schránky občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím, kteří ještě datovou schránku nemají.

„Je vidět, že se naši občané a podnikatelé rychle učí používat digitální technologie. Ještě před několika týdny si nikdo nedokázal představit takový celoplošný home office, masivní pořádání videokonferencí a využívání online úřadování. Datové schránky jsou bezpečnou a důvěryhodnou cestou, jak snadno a 24 hodin denně doručovat dokumenty vůči úřadům a od úřadů k občanům a podnikatelům“, říká Karel Dobeš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a člověk, který se zasloužil o příchod Evropské kosmické agentury GSA do Prahy.

„Doporučuji občanům, aby v plné míře využívali datových schránek a snadno a rychle si přes ně vyřizovali úřední záležitostí z domova. A pokud svou datovou schránku dosud nemají, je nejlepší čas, aby si ji zřídili. Provozovatel systému datových schránek již před několika dny zjednodušil proceduru zřízení datové schránky tak, že se může odehrát rychle, během jedné návštěvy CzechPOINTu, a že je kompletně bezplatné, zatímco dosud bylo pro podnikající fyzické osoby zpoplatněné. Platí přitom, že v době, kdy budou občané podávat kvůli koronavirové krizi všemožné žádosti na různé úřady, je datová schránka tou nejlepší úřední přepážkou bez fyzického kontaktu“ komentuje Martin Kupka.

Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna k tomu dodává: „Na základě výzvy pana poslance Kupky jsem předložil za ministerstvo vnitra ministerstvu zdravotnictví návrh, aby se upravili úřední hodiny na CzechPOINTech, což se také obratem stalo. Jejich otevření i v jiných úředních hodinách, než které jsou nyní stanoveny na pondělí a středu, umožní rychlejší zřizování datových schránek a tím dojde výrazně k eliminaci opakovaného fyzického kontaktu občanů na úřadech. Je naší povinností učinit vše, abychom eliminovali riziko přenosu nákazy a pomohli tak lidem i úřadům.“

 

Podle Zdeňka Zajíčka, prezidenta ICT Unie a předsedy sekce podpory podnikání a digitální agendy HK ČR, který byl před lety spoluautorem myšlenky datových schránek, už systém dávno není jen náhradou klasických poštovních zásilek a úředních sdělení s modrými, červenými a jinými pruhy. „Přes datové schránky se dnes občané mohou připojit k již docela širokému vějíři služeb, které stát poskytuje prostřednictvím Portálu občana. Přístupové údaje do datové schránky zároveň slouží jako prostředek k ověření vaší identity, a tak nahrazují úředně ověřený podpis, který pro mnoho žádostí člověk potřebuje. Datové schránky dávají jednoduchou šanci zaručeně odeslat ministerstvům, správě sociálního zabezpečení, úřadům práce, zdravotním pojišťovnám i dalším institucím a úřadům různá podání bez nutnosti navštívit podatelnu úřadu nebo poštu. V době nouzového stavu je dokonce zdarma i zasílání zpráv z vaší datové schránky firmám, ale i občanům a neziskovým organizacím. To dnes může odstranit mnoho problémů s věrohodným doručením i v privátní sféře,“ dodává Zdeněk Zajíček.

„Výzvu považuji v dnešní době jako záchranu pro přetížené živnostenské odbory a odbory sociálních věcí na úřadech. Množství podání se v době krize, ale hlavně po krizi zvýší dramaticky a omezení kontaktu mezi úředníky a žadateli je nanejvýš žádoucí a potřebné. Datové schránky jsou tu právě pro bezkontaktní úřadování, jsou garantovány státem a jsou bezplatné. Čím více jich bude, tím jednodušeji se může v dnešní době úřadovat, doplňuje Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR.

Osobně výzvu podporuji a jsem připraven u nás v Děčíně zprovoznit CzechPOINTy v takovém rozsahu, aby byl zájem občanů a podnikatelů maximálně uspokojen. Zároveň doporučím ostatním tajemníkům obecních a městských úřadů v celé republice, aby v zájmu svých úřadů a občanů rozšířili úřední hodiny na CzechPOINTu podle místních podmínek, uvedl k výzvě Jaromír Zajíček, tajemník Magistrátu v Děčíně a předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Iniciativa PODEJTO také podporuje další zakládání datových schránek. „Na portálu www.podejto.cz nabízíme držitelům datových schránek více než 100 formulářů, kterými mohou podávat své žádosti na úřady. Je to jednoduché a hojně využívané. Rádi přivítáme na našem portálu další spokojené uživatele datových schránek, dodává Richard Kaucký, šéf představenstva společnosti Software602, která PODEJTO spoluzaložila.

Po dohodě s Hospodářskou komorou ČR jsem se s naší společností rozhodli podpořit výzvu na zakládání datových schránek na CzechPOINTech tak, že vybavíme pracovníky CzechPOINTů ochrannými štíty, které začínáme vyrábět. Chceme, aby se pracovníci CzechPOINTů cítili maximálně bezpečně, protože bez jejich přítomnosti na překážkách se nové schránky jednoduše nezaloží, říká odhodlaně Miloslav Novák, majitel firmy SYSCAE.

Více informací o zřízení datové schránky je k nalezení na www.datovkapomaha.cz

Tisková zpráva AMSP ČR, 7. 4. 2020

AMSP ČR sdružuje od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, podnikatele 55+, ženy v podnikání a podnikatele na venkově. www.amsp.cz .

 

Konec TZ