Pendleři – minimální pobyt v zahraničí bude zkrácen ze tří na dva týdny plus zůstává následná dvoutýdenní karanténa po návratu. Týká se sociálních a zdravotních služeb a pracovníků kritické infrastruktury.

Farmářské trhy – předpokládá se jejich povolení po Velikonocích současně s povinným zajištěním požadovaných hygienických opatření (dezinfekce k dispozici pro zákazníky, rozestupy mezi stánky apod.)