Dnes (8.4.2020) schválila sněmovna příspěvek pro OSVČ postižené opatřeními vlády ke koronaviru ve výši 25.000 Kč za období 12.3. - 30.4.2020.

Příspěvek byl schválen v předložené podobě, tedy není zde již podmínka meziročního srovnání příjmů za 1.Q., bude se vztahovat i na podnikatele, kteří přerušili živnost (vládní návrh uvádí po 31. 8. 2019). O příspěvek bude možné žádat u finančního úřadu, formulář bude zveřejněn 9.4.2020. Půjde o jednostránkovou žádost, kde se vyplní identifikační údaje, číslo účtu a přiloží se čestné prohlášení. Tento bonus je osvobozen od daně. O příspěvek se může žádat skrze datovou schránku, daňový portál, e-mailem, poštou, na podatelně nebo prostřednictvím sběrných boxů na FÚ. Na žádost budou mít podnikatelé ještě 60 dní po 30. dubnu 2020, start vyplácení se předpokládá v 2. polovině dubna.

Následovat bude projednání návrhu v senátu dne 9.4.2020 a podpis prezidenta.

Více informací na webu MF zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

Nejčastější otázky a odpovědi zde: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072