Navazujeme na naše avízo z 9.4.2020 a doplňujeme, že Magistrát hl.m.Prahy dnes (16.4.2020) potvrdil alokaci 600 mil. Kč pro podporu pražských podnikatelů skrze program COVID PRAHA, který vyhlásí ČMZRB v pondělí 20.4.2020 s příjmem žádostí od 21.4.2020.

Program umožní záruky v objemu 1,9 mld. Kč. Hlavní podpora pro Prahu, především MSP a živnostníky, bude v COVID III, kde MPO potvrdilo podporu ve výši  150 mld. Kč provozních úvěrů a!!! kde se spuštění očekává na přelomu dubna a května. O parametrech záruky ještě probíhají jednání mezi vládou a komerčními bankami. Oba programy bude administrovat ČMZRB. Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky a ČMZRB bude za ně vystavovat záruky. Bližší informace k programu zveřejní ČMZRB v nejbližších dnech na svém webu www.cmzrb.cz