Praha, 24. dubna 2020. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se zapojila do virtuálního hackathonu „Hack the Crisis“. Stát firmám v rámci hackathonu nabídne finance, mentoring i volné kapacity v době krize na přípravu moderních výrobních programů pro dobu po krizi.

  • Virtuální Hackathon „Hack the Crisis“ spustil CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a řadou dalších partnerů začátkem dubna 2020.
  • Jedná se o koncept, který spojuje stát, kraje, univerzity, firmy a asociace s cílem urychlit realizaci vybraných projektů reflektujících priority naší země v boji proti koronaviru.
  • Hackaton je další aktivitou, kterou zastřešuje platforma Spojujeme Česko, kde firmy mohou mimo jiné nabízet i poptávat volné kapacity, materiály i služby.
  • Hackathon umožní firmám připravit moderní výrobní program pro dobu po ukončení krize.

Malé a střední podniky (MSP) a živnostníci jsou dynamickou složkou našeho hospodářství které jsou nejlépe schopny reagovat na mimořádnou situaci, Ať se jedná o využití moderních technologií jako např. 3D tisku pro rychlou výrobu nedostatkového zboží, vývoj plicních ventilátorů nebo ochranných pomůcek, jsou to právě MSP, které jsou ve spolupráci s akademickou sférou schopny rychle reagovat na změnu okolních podmínek, jako je např. dnešní COVID-19 krize.  AMSP chce aktivně podpořit virtuální hackathon „Hack the Crisis“, který nastartoval CzechInvest společně s Ministerstvem průmyslu. Jeho cílem je podpořit a sjednotit aktivity vedoucí k boji nebo zmírnění dopadů pandemie koronaviru a hledat konkrétní řešení pro aktuální potřeby. Úkolem Hackathonu je propojení státu a firem s odborníky a mentory za účelem vyvinout na základě moderních technologií řešení pro nedostatky na trhu, které vznikly na základě krize a připravit firmy a instituce na dobu po krizi.

„Nevytváříme něco zcela nového, soukromých iniciativ, které zde už fungují, si vážíme a nechceme do nich zasahovat. Chceme však dodat podporu tam, kde je potřeba a kde o ni bude zájem. Vidíme, že to funguje v zahraničí, například v Estonsku, Polsku nebo Německu, kde jsme se inspirovali, a rádi bychom podporu ze strany státu nabídli i v Česku. S kolegy z Polska jsme navíc v kontaktu a domluvili jsme se, že si vzájemně nasdílíme příklady dobré praxe a tam, kde to bude vhodné, vzájemně propojíme i naše mentorské sítě,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Díky zapojení všech relevantních složek státu chce ministerstvo i CzechInvest koordinovaně a pružně podpořit projekty, které naráží na překážky při vlastní realizaci. Těch může být celá řada – od nedostatku financí přes chybějící kontakty, know-how a kapacity až po zdlouhavé procesy. Tým stojící za realizací hackathonu a fungováním platformy Spojujeme Česko tyto překážky pomůže překonat a pokusí se slibné projekty ve spolupráci firem, státních i soukromých expertů v dané oblasti a vizionářů uvést co nejdříve do praxe.

„AMSP ČR chce ve spolupráci s Hackathonem nejen motivovat své členy ke spolupráci, ale také mentorovat zadání a vývoj projektů tak, aby optimálně odpovídaly potřebám zákazníků a uživatelů. Jeden z hlavních přínosů této akce vidíme v tom, že dnešní krizové podmínky donutí ke spolupráci různé subjekty, které za normální situace nutnost spolupráce nepovažují za potřebnou. A právě tato spolupráce by mohla tvořit základ pro vývoj a výrobu moderních inovačních zařízení a přístrojů pro dobu po krizi. Toto by mohlo znamenat nejen snížení závislosti v oblasti strategických produktů, ale také budoucí výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou pro export,“ zdůrazňuje předseda představenstva AMSP ČR Karel Dobeš.

„K dnešnímu dni se nám do hackathonu přihlásilo už 99 projektů, více než padesátce se pak věnují naši mentoři. Za řadou projektů stojí startupy, menší a středně velké podniky. Ty dle individuální potřeby dokážeme propojit s většími hráči nebo příslušnými subjekty a osobami ve státní i soukromé sféře, které nadějné nápady umí posouvat kupředu. Některé projekty mají navíc takový přesah, že jejich řešení bude možné využívat dlouhodobě, i mimo pandemii koronaviru, takže se přirozeně nabízí otázka další spolupráce,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

Firmy se do hackathonu můžou zapojit tak, že zašlou své návrhy projektů přes jednoduchý webový formulář na stránce hackthecrisis.cz. Ten následně vyhodnotí porota, tzv. ideaboard složený z řad expertů, zástupců akademické sféry a státní správy s přímým napojením na ústřední krizový štáb, který mapuje priority a potřeby státu a který do 48 hodin po zaslání přihlášky zpracuje stručný feedback o potřebnosti realizace daného projektu. V ideaboardu pomyslně zasedne například rektor ČVUT Vojtěch Petráček, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla, náměstek Petr Očko,  viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková a předseda AMSP ČR Karel Dobeš. Pokud projekt dostane zelenou, spojí se s přihlášeným zástupci týmu Spojujeme Česko a pomůžou mu zajistit například výpočetní kapacity, poradenství, finanční podporu nebo propojení se zástupci dalších firem i státu. Zároveň pomůžou s vyřízením administrativy tak, aby se přihlášený mohl naplno věnovat projektu.

O platformě Spojujeme Česko

Platforma Spojujeme Česko vybírá zajímavé projekty, které se podařilo rozjet díky spolupráci státu, firem a podnikatelů. Firmy na ní mohou mimo jiné nabídnout své produkty a služby státu nebo dalším společnostem. Zároveň mohou poptávat pomoc od ostatních firem. Platformu na pomoc v boji s koronavirem spustila agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Jejím cílem je pomoci především po ekonomické a podnikatelské stránce.

O programu Czech Rise Up

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit. Program vznikl na základě bleskového on-line průzkumu aktuálních potřeb, který se v reakci na mimořádná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru uskutečnil od 19. do 22. března 2020.

O CzechInvestu
Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.

O AMSP ČR

AMSP ČR sdružuje od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, podnikatele 55+, ženy v podnikání a podnikatele na venkově. www.amsp.cz .

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2020-04-24-Hackni krizi