Vláda 27.4.2020 projednala návrh věcného záměru MPSV na odklad odvodů na sociální pojištění o 3 měsíce (květen – červenec) s tím, že odvody za květen se musejí max. do 20/6 zaplatit. Půjde o 24,8 % za zaměstnavatele. Za zaměstnance budou firmy nadále soc. pojištění odvádět. Penále 18 % při prodlevě se snižuje na 4 % p.a., pojistné se splatí po odkladu, a to nejpozději do 20. září 2020 vč. úroků. Pokud firma nezaplatí odložené pojistné do 20/9, nabíhá zákonem stanovené penále.