Po úspěšných jednáních s Ministerstvem financí o podpoře OSVČ přes víkend AMSP ČR zpracovávala další normu, která by umožnila podpořit tzv. "jednomužná s.r.o.".

Jde sice o právnické osoby (společnosti s ručením omezeným), ale řada z nich má jediného zaměstnance, a to je jednatel nebo společník. Rozdíl mezi ním a OSVČ z hlediska ztráty příjmů není prakticky žádný. Tito však na kompenzační bonus 500,- Kč na den, který se nám podařilo vyjednat pro živnostníky, nedosáhnou. Jednáme proto s vládou o narovnání podmínek, přičemž kompenzační bonus i pro tato jednomužná s.r.o. se podařilo prosadit. Rozhodně by se nemělo zapomenout také na jednatele s.r.o. se zaměstnanci, kteří postupují podle zákona a nemají sami se sebou uzavřenou pracovní smlouvu, tudíž nemají nárok na podporu z programu Antivirus oproti svým zaměstnancům. Nyní se však jedná o podmínkách, kdy AMSP ČR chce navržený zákon zjednodušit a zprůhlednit, aby nedocházelo k chaotickým aktualizacím jako například u Antiviru (kurzarbeitu).

Návrh zákona chce vyloučit takzvané mrtvé schránky - tedy neaktivní společnosti, kterých je samozřejmě řada, a to je v pořádku. Dotaci tak bude možné poskytnout žadateli, který je společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným, jejíž roční obrat za rok 2019 činil nejméně 80 000 Kč nebo jejíž kvartální obrat za první čtvrtletí roku 2020 činil nejméně 20 000 Kč.

Trochu překvapivě bude patrně tato podpora v gesci MMR (Ministerstvo místního rozvoje), specificky pak administrováno ze Státního fondu rozvoje bydlení.